Rapportering

 

 

Finansiell kalender

Loudspring Plc kommer under 2017 att publicera följande finansiella rapporter: 

  • Bokslutskommunike för perioden 1 Januari - 31 December 2016, Fredag 31 Mars 2017 
  • Q1 Sammanfattning för perioden 1 Januari – 31 Mars 2017, Fredag 21 April 2017 
  • Delårsrapport för perioden 1 Januari - 30 Juni 2017, Torsdag 31 Aug 2017. 
  • Q3 Sammanfattning för perioden 1 Juli – 31 September 2017, Tisdag 31 Oktober 2017 

Ordinarie bolagsstämma hölls Fredag den 21 April 2017. 

Senaste rapporterna