Vaikutuksemme hiilen ja veden kulutukseen vuonna 2016

Portfolioyritystemme ansiosta olemme saaneet aikaan merkittävän ympäristövaikutuksen

Laske henkilökohtainen vaikutuksesi osakkeenomistajana:

Jaa tekemäsi vaikutus muiden kanssa

Toiminta-ajatuksemme

Tavoitteenamme on parantaa maapallon ekosysteemiä sijoitustoiminnan kautta sekä kiihdyttämällä sellaisten yhtiöiden kasvua jotka ratkaisevat globaaleja ympäristöhaasteita. Tämä tarkoittaa, että meidän työnämme on auttaa salkkuyhtiöitämme maksimoimaan se positiivinen ympäristövaikutus, joka heidän ratkaisuillaan saadaan aikaan.

Haluamme myös osoittaa, ettei tämä ole pelkkää filosofista pohdintaa, vaan että yhtiömme ovat jo saavuttaneet tavoiteltuja positiivisia ympäristövaikutuksia. Jotta näitä tavoitteita ja niiden saavuttamisia voidaan helpommin mitata, olemme aloittaneet mittauksen vuosittaisesta ympäristövaikutuksestamme.

Mitä olemme tehneet

Alun perin laskimme minkä määrän hiilipäästöjä kuusi salkkuyhtiötämme liiketoimintansa kautta vähentää sekä Loudspringin hiilijalanjäljen. Kahden yhtiömme kohdalla (Swap.com ja Sofi Filtration) laskimme myös kuinka paljon niiden liiketoiminta vähentää vedenkulutusta.

Olemme perustaneet laskelmat todelliselle vaikutukselle viime vuoden ajalta, tarkoittaen että tarkastelimme vuonna 2016 myytyjen tuotteiden ja palveluiden aikaansaamaa vaikutusta. Kyse ei siis ole suunnitteluista ja arvioiduista veden ja hiilipäästöjen vähennyksestä, vaan todella toteutuneista vähennyksistä. Olemme ottaneet laskelmiin mukaan myös jokaisen yhtiön kohdalla yhtiön liiketoiminnoista johtuvan hiilijalanjäljen, myös Loudspringin itsensä kohdalla, jotta saamme laskettua aikaansaamamme nettovaikutuksen.

Miten teimme sen

Vuoden 2016 aikana vähentyneet hiilipäästöt laskettiin vuoden aikana myytyjen tuotteiden ja palvelujen kautta. Tämä ’hiilivähennys’ toteutui ostamalla määrätyn yhtiön tuote tai palvelu. Tätä hiilivähennystä verrataan kyseisen teollisuuden tai toimialan perustasoon, jota tällä hetkellä pidetään kyseisen alan nykytasona. Toisin sanoen laskimme viime vuoden hiilipäästöt, kun salkkuyhtiömme tuote tai palvelu oli käytössä ja vertaamme niitä hiilipäästöihin jotka olisi tuotettu, jos näitä ratkaisuja ei olisi käytetty.

Lopuksi otimme huomioon hiilipäästöt, jotka syntyivät salkkuyhtiöidemme toiminnasta (tähän kuuluu toimistojen lämmitys, sähkönkulutus, matkustus sekä tuotteiden valmistukseen liittyvät päästöt). Olemme ottaneet huomioon myös Loudspringin toiminnasta johtuvat hiilipäästöt (suurimmin osin johtuen matkustamiseen liittyvistä hiilipäästöistä).

Miksi tällä on merkitystä

Saattaa olla vaikeaa ymmärtää alan ympäristövaikutuksia ja sitä, minkälainen rooli yrityksillämme siinä on. Siksipä yritämme alempana selittää yksityiskohtaisemmin!

Swap – "Fast Fashion" vs "Pre-Loved"

Ostamme yhä enemmän vaatteita, joita ensin kuljetaan pitkiä matkoja ja sitten usein hylätään vain muutaman käyttökerran jälkeen. Käytetyjen vaatteiden markkina ei pysty vastaamaan haasteeseen ja suuri osa vaatteista päätyy kaatopaikalle.

Vaatteiden valmistuksen negatiivinen ympäristökuorma liittyy vaatteisiin tarvittavien kuitujen kasvattamiseen (yleensä runsas veden ja tuholaismyrkkyjen käyttö); synteettisiin kuituihin (jotka käytännössä ovat öljystä valmistettuja muoveja); eläinten nahkaan; sekä tekstiilien valmistusprosessiin. Tekstiiliteollisuus myös käyttää valtavat määrät vettä ja energiaa tuotteiden värjäämiseen ja valkaisuun.

Swap.com on tehokas verkkokauppa, joka Yhdysvalloissa mahdollistaa kuluttajille helpon kaupankäynnin käytetyillä vaatteilla. Käytettyjen vaatteiden ostaminen Swap.comista vähentää uusien vaatteiden tarvetta kun vaatteita käytetään pidempään ja uusien vaatteiden tuotantoon siten tarvitaan vähemmän vettä ja energiaa.

Sofi – Prosessiveden kierrätys vs. uusi vesi

Sofin panos globaalin ympäristön hyväksi on selkeä ja keskeisen tärkeä. Viime vuosina pohjavesitasot ovat laskeneet entistä nopeammin pohjavesien liikakäytön johdosta. Kuivuudesta ovat kärsineet mm. Kalifornia, Syyria, Intia ja Australia. Myös sellaissa maissa, joissa yleensä on runsaasti vettä käytettävissä, kuten Ruotsissa, kuivuudesta on tullut kasvava huoli. Sofin teknologia on entistä tehokkaampi itsepuhdistuva mikrofilteri, jolla voidaan puhdistaa teollisuuden prosessivesiä uusiokäyttöä varten. Prosessivesien uusiokäyttö vähentää merkittävästi teollisuuden puhtaan veden tarvetta tuotannossa.

Eagle Filters – Enemmän sähköä yksiköstä maakaasua

Olemme edelleen erittäin riippuvaisia fossiilisesta energiasta, ja tämä riippuvuus tulee jatkumaan jonkun aikaa, siirtyessämme matalahiiliseen talouteen. Maakaasu on poltettaessa puhtain fossiilinen polttoaine, ja sen kyky toimia uusiutuvan energian rinnalla tarvittavana säätövoimana, johtaa siihen, että sitä tullaan käyttämään siirtymäkaudella pitkälle tulevaisuuteen. Puhdistamalla kaasuturbiiniin tulevan sisääntuloilman ja vähentämällä turbiinin lapojen likaantumista, Eagle Filters saa turbiinit toimimaan tehokkaammin ja tuottamaan enemmän kilowattitunteja jokaista poltettua kaasuyksikköä kohden. Tämä vähentää päästöjä maakaasukäyttöisistä sähkövoimalaitoksista ja sillä on valtava ympärtistövaikutus, koska yksiköt joihin Eagle Filtereitä asennetaan ovat kooltaan erittäin suuria.

Nuuka – Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen

Rakennukset käyttävät noin 20% energian tuotannosta. Asuin- ja toimistokiinteistöt sekä ostoskeskukset ym. tarvitsevat sähköä, lämmitystä ja/tai jäähdytystä sekä ilmanvaihtoa mukavuuden ylläpitämiseksi. Nuuka tähtää hyvin energiatehokkuuden alueeseen, jossa säästöjä on mahdollista tehdä nopeasti ja helposti: nykyisen rakennuskannan tehostaminen. Valot ovat päällä vaikkei ihmisiä ole tilassa, termostaatit on säädetty väärin, ilmanvaihtokanavat rikkoutuvat, jäähdytys on päällä vaikka kukaan ei ole huoneessa; lista jatkuu loputtomasti. Nuuka auttaa suuria kiinteistönomistajia havaitsemaan nämä tehottomuudet ja vähentämään energian käyttöä.

ResQ Club – Ravintoloiden hävikin myynti

Noin kolmannes kaikesta tuotetusta ruuasta päätyy jätteeksi. Tämä on valtava määrä, ja yksi paikka jossa ruokahävikkiä ilmenee on ravintolat, joissa raaka-aineiden on oltava tuoreita ja joissa valmistettuja annoksia jää myymättä. Nämä annokset päätyvät roskakoriin. ResQ Clubin sovelluksella ihmiset voivat ostaa ravintola-annoksia, jotka muuten olisi heitetty pois. Palvelu kilpailee kotona ruuan laiton kanssa ja ravintolassa syömisen kanssa. Ruokahävikin vähentäminen vähentää ruoantuotannon tarvetta, joka käyttää paljon energiaa ja vettä. Myös ruuanlaittoon käytettävien laitteiden energiankäyttö vähenee.

Enersize - Paineilmajärjestelmien energiankäytön vähentäminen

Suurin osa teollisuudesta käyttää paineilmaa tuotannossaan. Paineilmajärjestelmät käyttävät suuren määrän energiaa, noin 5% kaikesta maailman sähköenergiasta. Paineilmajärjestelmät ovat usein huolimattomasti ylläpidettyjä ja tehottomuudet kuten vuodot ja väärin mitoitetut järjestelmät heikentävät energiatehokkuutta. Enersize käyttää ohjelmistotyökaluja paineilman hallintaan, tehottomuuksien löytämiseen ja energian kulutuksen laskemiseen. Yhtiö pystyy tyypillisesti säästämään 20-30% paineilman energian kulutuksesta. Tämän johdosta myös päästöt vähenevät, sillä fossiilisia polttoaineita poltetaan vähemmän. Enersizella on mahdollisuus saada suuri positiivinen vaikutus aikaan sillä sen päämarkkina on Kiina – maa jolla on suurimmat CO2 päästöt ja joka käyttää eniten hiiltä maailmassa.