Loudspring förvärvar majoritetsandel i Eagle Filters för att spara energi för energibolag

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring leder investering i portföljolaget ResQ

Pressmeddelande

Läs mer

Finansiell kalender för Loudspring Plc 2018

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring genomför en riktad nyemission om cirka 1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor)

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring ökar ägande i Eagle Filters

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest är nu Loudspring, tickerkoder ändrade

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag Nocart erhåller 14MUSD order för 10MW solkraftverk i Kenya

Pressmeddelande

Läs mer

BESLUT VID CLEANTECH INVEST ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAGSTÄMMA

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspringportföljbolag Enersize tecknar i samarbete med Venergy nytt installationsavtal för polyesterfiberfabrik i Kina

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag Eagle Filter erhåller order från återkommande kund

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring - strategiuppdatering, nästa steg och framtida utblick

Pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till Cleantech Invest Abp:s extraordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest blir Loudspring

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest genomför riktad nyemission för att ta tillvara på möjligheter

Pressmeddelande

Läs mer

Q3 2017 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest ökar sitt ägande i Nuuka till 48,1% genom byte av aktier

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize avtalar om installation i Scanias Södertäljefabrik

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest knyter till sig skidvärldsmästaren Matti Heikkinen som sin första varumärkesambassadör

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions tecknar avtal med LähiTapiola Real Estate Management

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Läs mer

Cleantech Invest tar in lånekapital

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest öppnar Stockholmskontor

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2017 (oreviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest ökar ägandet i ResQ Club

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest deltar i garantikonsortium för investering i Swap.com

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka landar i Kalifornien

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk läkemedelsindustri

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize tecknar vinstdelningsavtal med ytterligare BOE-fabrik

Pressmeddelande

Läs mer

Enersize genomför börsnotering, första handelsdagen en framgång

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest redovisar för första gången sin portföljs miljöpåverkan

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag Nocart 200 MUSD har satt spaden i marken för Zambias solhybridkraftverk

Pressmeddelande

Läs mer

Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk kemiindustri

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize emission fulltecknad. Bolaget attraherar 2,9 MEUR för notering på Nasdaq Stockholm FN i mitten av juni

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag ResQ Club förvärvar konkurrent och attraherar finansiering från tyska investerare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest överför avtal om likviditetsgaranti till Pareto Securities

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize offentliggör prospekt för nyemission samt notering på Nasdaq Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

BESLUT VID CLEANTECH INVEST ABP:S ORDINARIE BOLAGSTÄMMA OCH STYRELSENS BESLUT

Pressmeddelande

Läs mer

1Q 2017 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Ändrat förslag från aktieägare till Cleantech Invest Bolagsstämma den 21 April 2017

Pressmeddelande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 (reviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till Cleantech Invest Abp:s bolagsstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest ökar ägandet signifikant och startar acceleration av Eagle Filters

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag Enersize tecknar nya avtal med cementfabrik samt dieselmotortillverkare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar sitt andra projekt med kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize attraherar strategiska investerare och säkrar del av planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Strategisk utblick och nästa steg

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest genomför riktad nyemission för att accelerera tillväxt

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka genomför en nyemission och väljer Mikko Valtonen som ny CEO

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Nocart signerar 200MUSD leverantörskontrakt för att leverera hybridkraftverk baserat på solpaneler till Zambia

Pressmeddelande

Läs mer

Finansiell kalender för Cleantech Invest Plc 2017

Pressmeddelande

Läs mer

Kauppalehti article on Cleantech Invest 11.1.2017

Nyheter

Läs mer

Allokering av teckningsoptioner tillhörande Cleantech Invest Plc optionsplan 2-2016

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar projekt med en andra Kinesisk glastillverkare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest reser 5 miljoner euro till Nocart för accelererad tillväxt på Afrikanska marknaden för förnyelsebar energi

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka väljer Augment Partners som rådgivare inför planerad börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm under 2017

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Swap.com tar in 19 miljoner euro

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Enersize väljer Sedermera Fondkommission som rådgivare inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm under 2017

Pressmeddelande
Som tidigare meddelats undersöker Enersize Oy (“Enersize”) förutsättningarna för en listning av bolaget på Nasdaq Stockholm First North. Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest”) äger 42,7% av Enersize. Enersize har nu valt Sedermera Fondkommission som rådgivare för noteringen. Noteringen beräknas ske under 2017.

Läs mer

Cleantech Invest annonserar utfall av teckningsoptioner TO 1A

Pressmeddelande
Den 30 November 2016, avslutades teckningsperioden för Cleantech Invest teckningsoptioner av TO 1 A. Teckningsgraden var 51,5 % och Cleantech Invest tillförs 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions planerar listning på Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar projekt med Kinesisk glasfabrik

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1A

Pressmeddelande

Läs mer

Nocart skriver avtal för leverans av förnyelsebara kraftverk till Zambia

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag ResQ Club lanserar i Hamburg, Berlin, München och Kuala Lumpur

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka initierar projekt i Kina, med hjälp av finska tillväxtverket Tekes och starka lokala partnerskap

Pressmeddelande

Läs mer

Teckningsperiod för Cleantech Invest Plc’s teckningsoptioner (TO1 A) startar

Pressmeddelande

Läs mer

Q3 2016 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize planerar listning på Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

Nyemitterade A-aktier i Cleantech Invest registrerade, bolaget publicerar ett tillägg till företagsbeskrivningen från April 2016

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest: Halvårsrapport 1:e Januari till 30:e Juni 2016 (oreviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize mottar sina första större kundbetalningar från vinstdelningsprojekt i Kina

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest lanserar ett flertal Pop-Up-kontor för att möta internationella investerare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest genomför riktad nyemission med syfte att möjliggöra tilläggsinvestering i snabbväxande portföljbolag

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest reser 1 MEUR investering till Watty som en del av en total investeringsrunda om 3 MEUR

Pressmeddelande

Läs mer

Styrelsemedlem Matti Vuoria aktieköp i Cleantech Invest

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest ökar ägandet i snabbväxande portföljbolaget Nocart

Pressmeddelande

Läs mer

Presentation Småbolagsdagen 2016—see video and slides

Nyheter

You can view the video and presentation slides here

Läs mer

Cleantech Invest presentation (video) at Financial Hearings event 25.5.2016

Nyheter

You can view Cleantech Invest presentation (video) at Financial Hearings event 25.5.2016 here

Läs mer

Cleantech invest blir aktieägare i snabbväxande maträddningsföretaget ResQ Club

Pressmeddelande

Läs mer

Sammanfattning Q1 2016 Cleantech Invest

Pressmeddelande

Läs mer

Bull or Bear Equity Analysis

Nyheter

I samband med parallellistningen på FN Stockholm genomförde Analyst Group en analys av Cleantech Invests framtidsutsikter. Det är den första svenska analysen av vår aktie.

Läs mer här!

http://analystgroup.se/pdf-analyses/Analystgroup.CleantechInvest.pdf

            

Läs mer

Cleantech Invests flygande start på First North

Nyheter

Läs mer

Handel av Cleantech Invest aktier på Nasdaq First North Sweden startar

Pressmeddelande

Läs mer

Notice to the Annual General Meeting of Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest shifts to an independent board of directors as Matti Vuoria, Peter Carlsson and James Penney candidates to the new board

Pressmeddelande

Läs mer

Information om nyemission

Nyheter

Avräkningsnotor och betalningsinformation har skickats ut per post till alla som tecknat aktier i nyemissionen.

Läs mer

Cleantech Invest Plc nyemisson tecknad mer än 3.5 gånger

Pressmeddelande

Läs mer

Se vår presentation från Financial Hearings

Nyheter

Se vår presentation från Financial Hearings

Läs mer

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

Pressmeddelande

Read the new analysis from FIM site, link provided here. 

Läs mer

Artikel 17.2.2016: Cleantechs vd: Jag går ut hårt”

Pressmeddelande

Artikel om Cleantech Invest, läs mer. 

Läs mer

Inbjudan för spridningsemission

Nyheter

Inbjudan för spridningsemission, nu tillgängligt för nedladdning

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag i kraftig försäljningstillväxt, genomför nyemission och notering på FN Stockholm samt lämnar ny marknadsinformation

NyheterPressmeddelande
 

Läs mer

Cleantech Invest VD Alexander Bigge Lidgrens Aktiedagen presentation, Stockholm den 27 januari, 2016 (video)

Pressmeddelande

Cleantech Invest VD Alexander Bigge Lidgrens presentation finns tillgänglig på video från Aktiedagen i Stockholm den 27 januari, 2016. Se videon här.

Läs mer