Information om nyemission

Nyheter

Avräkningsnotor och betalningsinformation har skickats ut per post till alla som tecknat aktier i nyemissionen.