BESLUT VID CLEANTECH INVEST ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAGSTÄMMA

Pressmeddelande

Cleantech Invest Abp:s extraordinarie bolagstämma hölls 29.11.2017 i Helsingfors. Vid bolagstämman var totalt 15 aktieägare, 299.483 A-aktier, 3.430.072 K-aktier och 68.900.923 röster representerade.

På bolagstämman behandlades följande ärenden:

Ändring av bolagsordning

Bolagstämman beslöt att bolagets firma ändras till Loudspring Oyj och att bolagsordningens 1 § följaktligen ändras enligt följande:

”1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är on Loudspring Oyj, på svenska Loudspring Abp och på engelska Loudspring Plc.

Bolagets hemort är Helsingfors”.

Bolagstämman beslöt ytterligare att föremålet för bolagets verksamhet dvs. bolagsordningens 2 § ändras enligt följande:

2 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet omfattar drift av affärsverksamhet som ansluter sig till resurseffektiv teknologi samt tillverkning av därtill hörande tjänster och innehåll, administrativ och utvecklingsverksamhet samt konsultering. Därtill kan bolaget äga, köpa och sälja värdepapper samt bedriva finansieringsverksamhet och annan investeringsverksamhet. Bolaget kan bedriva ovannämnd verksamhet antingen direkt eller genom dotterbolag, intresseföretag eller andra bolag i vilka det deltar som ägare.

CLEANTECH INVEST ABP

Styrelsen

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500