Cleantech Invest annonserar utfall av teckningsoptioner TO 1A

Pressmeddelande

Den 30 November 2016, avslutades teckningsperioden för Cleantech Invest teckningsoptioner av TO 1 A. Teckningsgraden var 51,5 % och Cleantech Invest tillförs 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 664,848 teckningsoptioner, innebärande att 332 424 nya A-aktier kommer att registreras. Cleantech Invest tillförs därmed cirka 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet A-aktier i Cleantech Invest efter registrering kommer att uppgå till 17,381,959 stycken, antalet K-aktier till 4,569,031 och det totala antalet aktier till 21,950,990. Teckningspriset var 13 kronor per aktie.

Cleantech Invest VD, Alexander Lidgren: “Jag är nöjd med utfallet och framförallt är jag nöjd med vår listning på First North Stockholm. Det har genererat mängder av nya, värdefulla kontakter för oss och våra portföljbolag och fortsätter att göra det. Välkommen, om du är ny aktieägare och tack för ditt fortsatta förtroende om du redan var med oss. Och gå med i någon av våra kommunikationskanaler, den här resan har bara börjat!”


Frågor om teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Pareto Securities AB

Issuer Service

Phone: + 46 8 402 51 40

Email: issueservice.se@paretosec.com


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500