Cleantech invest blir aktieägare i snabbväxande maträddningsföretaget ResQ Club

Pressmeddelande

Genom investeringen kommer Cleantech Invest att äga 6.5% av ResQ Club. Cleantech Invest utför också ett aktiebyte med två av ResQ Clubs nuvarande aktieägare Oy’s, vilket ger Cleantech Invest ytterligare 2.2 % I ägande. Medinvesterare är Peter Carlsson - Styrelseledamot I Cleantech Invest och tidigare VP Tesla Motors, Martin Anderlind – grundare av Itrim samt HYY Yhtymä – Studentföreningen vid Helsingfors Universitets investeringsfond. I samband med investeringen etablerar ResQ sig på den svenska marknaden, med start i Stockholm, Göteborg och Malmö.  . Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest, tar plats i ResQ Clubs styrelse.

ResQ Clubs app ger kunderna möjlighet att köpa överskottsmat direkt från restauranger. Genom tjänsten får man tillgång till färdiga take-away-måltider med 40-70% rabatt. Tjänsten ger restaurangerna extra intäkter för mat som annars hade slängts, lockar nya kunder, samt placerar restaurangerna i frontlinjen för att minska matsvinnet.

ResQ Club har redan lyckats skapa en populär tjänst och påbörja en internationell expansion. Med investeringen kommer de att kunna öka sin internationella expansionstakt.

Tuure Parkkinen, VD ResQ Club: “Vi är mycket nöjda över att vi fått med oss denna grupp av investerare. Cleantech Invest delar våra miljövärderingar och har samtidigt ett stort internationellt nätverk som redan varit till nytta för oss. Bara fyra månader efter vi startat tjänsten har vi redan över 17 000 registrerade användare som räddar tusentals måltider från soptippen varje vecka. Vi ser med stor spänning fram emot mottagandet på den svenska marknaden”

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest: “ ResQ har på kort tid lanserat en framgångsrik tjänst som är en bra affär för alla inblandade – restauranger, kunder och miljön. Restauranger har ofta 10-25% överskottsmat, en tydligt outnyttjad möjlighet för resursbesparing. Som tidigare caféägare och kock har jag själv dagligen slängt mängder av god och bra mat. Jag ser fram emot att både få uppleva ResQ Clubs fortsatta tillväxt och att nu kunna börja använda tjänsten här I Sverige.”

ResQ Club appen är tillgänglig för IPhone och Android, samt även via vanlig webbläsare. Tjänsten lanserades 26:e Januari och har nu mer än 17 000 Registrerade användare, 130 aktiva leverantörer (restauranger, bagerier, caféer och hotell). För närvarande säljs 300-400 måltider dagligen via tjänsten.

Potsdam Institute for Climate Impact Research genomförde nyligen en studie som visade att 30-40% av all mat som produceras global aldrig konsumeras. Den förstörs efter skörd, vid transporter eller kastas av butiker, restauranger eller slutkonsumenter. Denna förlorade mat är inte bara en tragedi i en värld med miljarder svältande människor, utan även en kraftigt bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser, motsvarade uppskattningsvis 3.3 Miljarder ton CO2. Matproduktion har även hög lokal miljöpåverkan och hotar biodiversitet utifrån användandet av bekämpningsmedel och konstgödning.

EU har satt som mål att minska matavfallet på konsument och återförsäljarnivå med hälften till 2030:

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/index_en.htm

ResQ Club app finns på iPhone och Android, och tjänsten kan också användas från webläsare  på: https://resq-club.com/app.

Tjänsten lanserades den 28 Januari och har nu:

- över 17 000 registrerade användare
- över 150 aktiva leverantörer (restauranger, bagerier, cafe och hotel)
- över 300 portioner räddade dagligen

Info om aktieutbyte

Cleantech Invest kom mer att ge ut 41,268 nya A-aktier för teckning till EUR 1.26 per aktie. Dessa aktier representerar 0.2% av Cleantech Invest. Aktierna byts mot 260 B-aktier i Resq Club, ägda av två nuvarande aktieägare. Dessa aktier representerar 2.2% av Resq Club. 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Tuure Parkkinen, Managing Director of ResQ Club, Tel. +358 50 531 8115, tuure@resq-club.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Release: