Cleantech Invest genomför riktad nyemission för att accelerera tillväxt

Pressmeddelande

Utifrån bolagsstämmans bemyndigande från 9:e mars 2016 har styrelsen i Cleantech Invest (”Bolaget”) beslutat om en riktad nyemission (”Erbjudandet”) till institutionella investerare och investerare av strategiskt värde, som tillför bolaget ca. 2.6MEUR. 

Erbjudandet innefattar 933,000 nya A-aktier (”Erbjudandeaktier”) för ett teckningspris om 2,74 Euro per aktie, motsvarande det volymviktade medelpriset på Bolagets A-aktier på First North Finland under perioden 23:e januari 2017 till 1:a Februari 2017 med en rabatt om 10%. Den sammanlagda summan av teckningar för erbjudandeaktierna kommer till fullo att tas upp som fritt eget kapital. Erbjudandet motsvarar ca 4,1% av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande.

Grunden till Erbjudandet är att accelerera tillväxt I nuvarande portfölj och potentiellt investera i nya bolag i tidiga skeden. Att ha möjlighet att göra detta gynnar aktieägarna i Cleantech Invest då det stärker potentialen till uppsida i bolaget och minskar samtidigt risken i nuvarande innehav.

Cleantech Invest Ordförande Lassi Noponen:

”Sedan 2010 har vi byggt Cleantech Invest framförallt med stöd från privata aktieägare och vi är både tacksamma och inspirerade av deras tilltro till oss. Vi är lika nöjda med att välkomna våra nya institutionella aktieägare till Cleantech Invest. Förutom nya finansiella resurser, tar det vår kredibilitet som investeringsmöjlighet och vår jakt på ledarskap inom tillväxt av cleantechbolag till en ny nivå. Vi har alltid noga övervägt våra steg för att ta in mer kapital. Denna avvägda riktade nyemission gör det möjligt för oss att genomföra vår strategi för långsiktigt värdeskapande vilket gynnar alla våra aktieägare.

Cleantech Invest VD Alexander Bigge Lidgren kommenterar:

”De senaste två åren har flera av våra bolag haft kraftiga intäktsökningar, vilket ökar vår tilltro till att de kan bli globala ledare inom sina respektive marknadssegment. Den här kapitalanskaffningen stärker vår förmåga att stötta tillväxt i vår nuvarande portfölj och att potentiellt investera i nya superstjärnor i tidiga skeden. Jag är extra nöjd med att några av investerarna I denna emission är ett resultat av kontakter vi tagit genom våra pop-up kontor. Vi underskattar inte de nya tillväxthinder vi vet att vi kommer att stöta på men vi går in det nya året med stor entusiasm och en lika stor portion glädje!” 

Bolaget kommer att ansöka om notering för Erbjudandeaktierna på First North Finland och Sverige. 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500