Cleantech Invest genomför riktad nyemission för att ta tillvara på möjligheter

Pressmeddelande

Utifrån  bolagsstämmans  bemyndigande  från 21 April 2017 har  styrelsen  i  Cleantech  Invest beslutat om en riktad nyemission (”Erbjudandet”) till institutionella investerare  och investerare av strategiskt värde, som tillför bolaget 1,2MEUR. Erbjudandet innefattar 442,250 nya A-aktier (”Erbjudandeaktier”) till ett teckningspris om 2,64 euro per aktie vilket motsvarar det volymviktade medelpriset på Bolagets A-aktier på First North Finland under perioden 19:e oktober 2017  till  31 oktober  2017  med  en  rabatt  om  5%.  Den sammanlagda summan  av  teckningar för erbjudandeaktierna  kommer  till  fullo  att  tas  upp  som  fritt  eget  kapital.  Erbjudandet  motsvarar  ca 1.9% av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande.

Grunden  till  Erbjudandet  är att Cleantech Invest vill kunna gå efter möjligheter som är tillgängliga och som  bolaget bedömer som fördelaktiga för aktieägarna.

Cleantech Invest Ordförande Lassi Noponen:

” En av fördelarna med att vara ett  noterat företag istället för en fond är möjligheten att göra avvägda riktade emissioner för att resa kapital när vårt bolag fortsätter växa. Den strategin har gjort det möjligt  att  ta in kapital när det behövs och minimera utspädningen för våra nuvarande aktieägare. Den här emissionen kommer att hjälpa oss att gå efter strategier för långsiktigt värdeskapande som gynnar alla våra aktieägare.”

Cleantech Invest VD Alexander Bigge Lidgren kommenterar:

”Vi genomförde den här emissionen snabbt och effektivt. Det finns väldigt attraktiva investeringsmöjligheter framför oss som passer väl in i vår kommande strategiuppdatering och jag är övertygad om att det gynnar både nuvarande såväl som kommande aktieågare att gå efter dem.”

Bolaget kommer att ansöka om notering för Erbjudandeaktierna på First North Finland och First North Sverige.

CLEANTECH INVEST

Styrelsen

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500