Cleantech Invest genomför riktad nyemission med syfte att möjliggöra tilläggsinvestering i snabbväxande portföljbolag

Pressmeddelande

Utifrån bolagsstämmans bemyndigande från 9:e mars 2016 för styrelsen att besluta om riktad nyemission samt teckningsåtaganden från en liten grupp investerare har styrelsen i Cleantech Invest (publ) (”Bolaget”)  den 25:e Juli 2016 beslutat om en riktad nyemission (”Erbjudandet”).

Erbjudandet innefattar 793,271 nya A-aktier (”Erbjudandeaktier”) för ett teckningspris om 1,10 Euro per aktie, motsvarande det volymviktade medelpriset på Bolagets A-aktier på First North Finland under perioden 13:e april 2016 till 13:e juli 2016 med en rabatt om 5%. Erbjudandeaktierna har tecknats till fullo av en mindre grupp investerare. Den sammanlagda summan av teckningar för erbjudandeaktierna kommer till fullo att tas upp som fritt eget kapital. Erbjudandet motsvarar ca 3.65% av Bolagets utestående aktier efter Erbjudandets genomförande när hänsyn även tagits till 150 000 nya K-aktier från bolagets optionsprogram från 2013 samt 41 268 ännu i handelsregistret oregistrerade A-aktier som emitterats i aktiebytet i samband med Bolagets investering i Resq Club Oy.

Grunden till Erbjudandet är att möjliggöra för Bolaget att genomföra en tilläggsinvestering i ett snabbväxande portföljbolag som för närvarande genomför en investeringsrunda. Att ha förmåga att genomföra denna tilläggsinvestering är både i Cleantech Invests aktieägares intresse såväl som en sund investering i sig. Det  ger portföljbolaget finansieringsalternativ, minskar risken samt ökar potential för framtida uppsida i detta innehav.

Bolaget kommer att ansöka om notering för Erbjudandeaktierna på First North Finland och Sverige. Bolaget kommer publicera en uppdatering av bolagsbeskrivningen från April 2016 i samband med noteringen av Erbjudadeaktierna.

CLEANTECH INVEST publ

Styrelsen

IMPORTANT NOTICE

This release or the information contained therein shall not be distributed, directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States. The information contained in this release do not constitute an offer of, or invitation to purchase any securities in any area, where offering, procurement of or selling such securities would be unlawful prior to registration or exemption from registration or any other approval required by the securities regulation in such area. This release is not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations issued by virtue of it. Cleantech Invest has not registered, and does not intend to register, any offering of securities in the United States. No actions have been taken to register the shares or the offering anywhere else than in Finland and Sweden.

The information contained herein shall not constitute an offer of, or invitation to purchase any securities in any jurisdiction. This release is not a prospectus and does not constitute any offer, invitation or investment advice to subscribe for or purchase securities.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Release: