Cleantech Invest ökar ägandet i snabbväxande portföljbolaget Nocart

Pressmeddelande

Cleantech Invest har utnyttjat ett konvertibelt lån för att utöka sitt ägande i portföljbolaget Nocart. Med konverteringen av lånet går ägandet från 20% till 21.5%.

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet. Installationerna kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (Power Management Unit) som automatiskt styr produktion, lagring och distribution av den el som tillverkas. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer.

Företaget har lyckats växa med vinst. Förra årets omsättninging fyrdubblades  till strax under 4 miljoner euro och  under första halvåret 2016 har bolaget redan signerat ordrar för 12.9 miljoner euro.

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest: “Utbyggnaden av mindre, decentralicerade anläggningar som producerar förnyelsebar el sker i dramatisk takt. Nocart har haft en fantastisk utveckling på just denna marknad. Bolaget har levererat mer än 60 installationer och lyckas visa positivt resultat genom sin kraftiga tillväxt.”

Vesa Korhonen, VD Nocart: “Nocarts höga tillväxttakt fortsätter i alla avseenden, vi öppnar nya marknader, levererar större projekt och samarbetar med större finansiella institutioner för projektfinansiering. Vår projektpipeline indikerar fortsatt stark försäljningstillväxt.”

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Vesa Korhonen, CEO of Nocart Oy. Tel. 358 50 570 0952, vesa.korhonen@nocart.fi