Cleantech Invest ökar ägandet signifikant och startar acceleration av Eagle Filters

Pressmeddelande

Cleantech Invest har genomfört en investering i portföljbolaget Eagle Filters. Ägandet ökar genom investeringen från 10 till 28%. Cleantech Invest har även säkrat optioner som gör det möjligt att potentiellt öka ägandet till 40% framöver.

Eagle Filters möjliggör energi- och CO2-besparingar för den globala energiindustrin. Företaget levererar lösningar för högeffektiv filtrering av inflödesluften till gas-baserade kraftverk. Elproduktion baserat på naturgas spelar en stor roll i övergången till  en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, då lokala luftföroreningar och koldioxidutsläpp kan minskas snabbt när naturgas används istället för andra fossila bränslen. Genom att använda Eagles teknik i existerande naturgas-kraftverk, åstadkommer energiproducenter besparingar på 1-3 MEUR per kraftverk. Besparingarna är framförallt baserade på ökad bränsleeffektivitet i turbinen på grund av minskad nedsmutsning  av kompressorbladen när inflödesluften rengörs effektivt.

Eagles filterlösningar används för närvarande i flera länder i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika, och Afrika. Kunder inkluderar stora statsägda och privata energiproducenter. Tekniken har de senaste 2 åren testats av några av världens största  operatörer av gasturbiner med utmärkta resultat och dessa överväger nu att  implementera tekniken i större skala. Det finns totalt uppskattningsvis 10 000 gasturbiner i världen som skulle kunna ha nytta av Eagles teknik, med en årlig besparingspotential om 7,5 MdEUR. Översatt i klimatpåverkan är det en marknad av besparingar som motsvarar 22Megaton årliga koldioxidbesparingar, vilket går att jämföra med att ta bort 4,7 miljoner bilar från vägarna.

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest: “Eagles teknik minskar förlusterna  i gas-kraftverk betydligt, och på grund av den stora marknaden för gas-baserad kraftproduktion globalt, är miljöpåverkan av detta väldigt stor. Naturgas och biogas kompletterar dessutom de förnyelsebara alternativen väl då de har snabb responstid och gas bedöms ha en fortsatt livstid även in i den förnyelsebara eran. Vi ser en möjlighet att  bli en del av en lönsam och stabil intäktsström genom att förse energiindustrin med effektivitetslösningar för kraftproduktion från gas”.

Lassi Noponen, Styrelseordförande Cleantech Invest: “Vi nämnde i vår nyligen släppta strategiuppdatering att vi avser att  sätta ett antal utvalda portföljbolag i snabbare accelerationsfas genom att investera ytterligare kapital och resurser  i dem. Efter att ha följt Eagle och  studerat marknaden under att par år är vi nu exalterade over möjligheterna  att generera kassaflöden och värde kombinerat med positiv miljöpåverkan genom att lyfta Eagle till den grupp bolag vi arbetar mer aktivt för att accelerera. Eagles teknik tjänar energiomställningen väl och är ett fantastiskt tillskott till vår diversifierade portfölj.”      

Juha Kariluoto, VD Eagle Filters: “Vi har nyligen haft genombrott med framgångsrika provinstallationer hos större kunder. Den här investeringen och Cleantech Invest support gör det möjligt för oss att  svara upp mot en den högre kundefterfrågan vi förväntar oss att se när energiindustrin blir medvetna om fördelarna med vår effektivitetslösning.“

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500