Cleantech Invest öppnar Stockholmskontor

Pressmeddelande

Cleantech Invest har öppnat kontor i Stockholm. Syftet med kontoret, som leds av Cleantech Invest partner Timo Linnainmaa, är att stödja portföljbolagens i deras kapitalanskaffningar och kommande listningsprocesser i Sverige, samt att öka kännedomen bland privata och institutionella investerare om Cleantech Invest som en börsnoterad möjlighet att investera i snabbväxande bolag med positiv miljöpåverkan.

VD Alexander Bigge Lidgren:

“Vi har blivit så väl mottagna i Sverige efter vår börsnotering här att det var ett lätt beslut att sätta upp Stockholmskontor. Vår bolagsportfölj är en sällsynt kombination av hög försäljningstillväxt och stor positiv miljöpåverkan. Det är tydligt att det finns en aptit för det, inte bara i Sverige utan överallt, då privata  och institutionella investerare i ökande utsträckning även utvärderar den samhällspåverkan deras investeringsbeslut har. Jag är övertygad att det kommer att öka vår aktieägarbas både med privata och institutionella investerare att ha Timo på heltid i Stockholm.”

Cleantech Invest partner Timo Linnainmaa komenterar:

“Efter vår notering i Stockholm har vi redan nu ett flertal svenska investerare  i våra bolag. De tenderar att vara framgångsrika affärsmänniskor med kunskap och nätverk som  kan hjälpa våra bolag i deras utveckling. Jag är väldigt glad att vara här och ser fram emot att arbeta tillsammans med våra svenska partners.”

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

För mer information om möjligheter för investerare kontakta Timo Linnainmaa, Tel. 358 50 5810583, timo.linnainmaa@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500