Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Den anmälningsskyldiga

Namn: Penney, James 

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Cleantech Invest Oyj 

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65 

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20161207183009_2

Transaktionens datum: 7 Dec 2016 

Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF) 

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523 

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna (1): 

Volym: 60715 

Enhetspris: 1.40000 EUR 

Aggregerad information om transaktionerna (1): 

Volym: 60715 

Medelpris: 1.40000 EUR

_______________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Lidgren, Alexander

Befattning: Verkställande direktör

Emittent: Cleantech Invest Oyj

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20161207174458_3

Transaktionens datum: 2016-12-07

Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna (1):

Volym: 60715

Enhetspris: 1.40000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna (1):

Volym: 60715

Medelpris: 1.40000 EUR

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500