Cleantech Invest Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Den anmälningskyldiga
Namn: Bengtsson, Thomas
Befattning: Member of the Board
Första anmälan
Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20160801144004_2
Emittent: Cleantech Invest Oyj
LEI: 74370040F0RYWDWUJC65
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2016-07-25
Handelsplats: FNSE
Transaktionens karaktär: Subscription
Typ av instrument: Share
ISIN: FI4000092523
Volym: 18000
Enhetspris: 1.1 Euro
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 18000

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Release: