Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Christopher James Affleck Penney

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Cleantech Invest OYJ

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20170413092351_4

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-04-13

Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 40000 Enhetspris: 2.83000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 40000 Medelpris: 2.83000 EUR

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Alexander Lidgren

Befattning: Verkställande direktör

Emittent: Cleantech Invest OYJ

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20170418130046_8

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-04-13

Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSAKTIONER (XOFF)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

 (1): Volym: 40000 Enhetspris: 2.83000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 40000 Medelpris: 2.83000 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-04-13

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 1095 Enhetspris: 2.93000 EUR

(2): Volym: 1159 Enhetspris: 2.92000 EUR

(3): Volym: 7074 Enhetspris: 2.91000 EUR

(4): Volym:  Unit price:  EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(4): Volym: 9328 Medelpris: 2.91359 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2014-04-18

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 1660 Enhetspris: 3.00000 EUR

(2): Volym: 2000 Enhetspris: 2.99000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(2): Volym: 3660 Medelpris: 2.99454 EUR

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500