Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Noponen, Lassi

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Cleantech Invest Oyj

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20170531081806_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-05-28

Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF)

Typ av instrument: FINANSIELLT INSTRUMENT SOM ANSLUTER SIG TILL AKTIE ELLER SKULDINSTRUMENT

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 10000 Enhetspris: 2,00000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 10000 Medelpris: 2.00000 EUR

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Noponen, Lassi

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Cleantech Invest Oyj

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20170531083454_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-05-29

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

 (1): Volym: 66000 Enhetspris: 2,74000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

 (1): Volym: 66000 Medelpris: 2.74000 EUR

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Teppo, Tarja

Befattning: Ekonomidirektör

Emittent: Cleantech Invest Oyj

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20170530171750_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-05-29

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

 (1): Volym: 100909 Enhetspris: 2,74000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

 (1): Volym: 100909 Medelpris: 2.74000 EUR

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Linnainmaa Timo

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Cleantech Invest

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 74370040F0RYWDWUJC65_20170530160408_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-05-29

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000092523

Transaktioners karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

 (1): Volym: 182425 Enhetspris: 2,74000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

 (1): Volym: 182425 Medelpris: 2.74000 EUR

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500