Cleantech Invest: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1A

Pressmeddelande

Nyttjandeperioden för Cleantech Invest teckningsoptioner av serie TO 1A äger rum till och med 30 November 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1A är 28 November 2016. Innehavare av teckningsoptionerna äger rätt att, för två (2) teckningsoptioner, teckna en (1) ny A-aktie i Cleantech Invest till en kurs om SEK 13 per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 8,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1A kan äga rum till och med den 30 November 2016 och ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 CET.

Mer information och instruktioner för nyttjande av teckningsoptioner via följande länk:

http://www.cleantechinvest.com/emission-eng 

eller

http://www.paretosec.com/corp/201611CleantechInvest/

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna:

  • Nyttjandeperiod inleddes: 1 november 2016.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 November 2016.
  • Nyttjandeperiod avslutas: 30 November 2016.
  • Teckning och Betalning: Teckning och samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 CET den 30 November 2016.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Pareto Securities AB
Issuer Service

Phone: + 46 8 402 51 40

Email: issueservice.se@paretosec.com

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500