Cleantech Invest portföljbolag Enersize attraherar strategiska investerare och säkrar del av planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Pressmeddelande

Enersize Oy (”Enersize”) har genomfört en private placement om cirka 11 MSEK i förberedelse inför bolagets planerade IPO under andra kvartalet 2017. Bland investerarna återfinns tysk Heinz Dürr Invest GmbH och lastbilskoncernen Scanias nystartade riskkapitalfond Scania Growth Capital. Kapitalanskaffningen genomfördes för att accelerera Enersize intäktsökning och att vidareutveckla företagets egen mjukvara inkluderande användning av artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys

Investerare i private placement har skriftligen lämnat teckningsförbindelser i den publika nyemission som planeras under andra kvartalet 2017 inför notering på Nasdaq Stockholm First North. Cleantech Invest är största ägare i Enersize med 36,6% ägande i bolaget efter investeringen.

Scania Growth Capital har nyligen initierat satsningen att investera i tillväxtbolag med strategisk koppling till Scania där ett av områdena är just tekniker för smartare fabriker. Heinz Dürr är en av huvudägarna till det tyska börsnoterade bolaget Dürr Group och ordförande i Dürr Groups Supervisory Board. Dürr Group är en av världens ledande leverantörer till bilindustrin med närvaro i 28 länder.  Intresset för private placement var stort och ett större antal ytterligare investerare tillkom som ägare.

Industriell tryckluft utgör 5 procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som initialt inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk.

Enersize har även beslutat att förstärka styrelsen och har valt in Thomas Bengtsson som ny styrelseledamot. Thomas är privat investerare i ett flertal cleantechbolag och har ett stort nätverk av svenska investerare i tillväxtbolag. Thomas är vice ordförande i Clentech Invest, investerare i ett flertal cleantechbolag och har ett stort nätverk av svenska investerare i tillväxtbolag.

”Det är värt att veta att de besparingar Enersize genererar är en marknad som motsvarar tiotals miljarder EUR årligen. Vi ser möjligheten att bygga bolaget till globalt ledande inom sitt område, och är övertygade att bolagets tillväxt kommer att ha en betydande påverkan på världens koldioxidutsläpp. Det är fantastiskt roligt att Scania Growth Capital gör sin första investering i Enersize och vårt Tysklandskontor kunde inte vara mer nöjt med att Berlin-baserade industritungviktaren Heinz Dürr nu är delägare i bolaget. Båda dessa nya ägare tillför kunnande och kontakter inom verkstadsindustrin, som är Enersize målgrupp” kommenterar Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest.

”Med dessa pengar kan vi svara på ökande efterfrågan från kunder samtidigt som vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik. Vi ämnar använda artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys. Intresset för att investera i Enersize var stort och jag vill välkomna samtliga nya aktieägare.” kommenterar Sami Mykkänen, VD för Enersize Oy.

”Jag är glad över att presentera Enersize som Scania Growth Capitals första investering. Vi ser i bolaget både en stor potential för global verkstadsindustri och att de med sitt fokus på smarta fabriker passar bra in på vårt investeringsfokus” kommenterar Lars-Olof Gustavsson, Ordförande Scania Growth Capital.

Heinz Dürr, ordförande i Dürr Group Supervisory Board, kommenterar: ”För mig är fokus på effektivare och mer hållbar utveckling inom industriell produktion viktig och något jag ägnat mig mycket åt. Med digitaliseringen av industrin så uppstår nya outforskade möjligheter och nya orörda marknadssegment för företag som Enersize. Att affärsmodellen dessutom ger en stark positiv miljöpåverkan där det gör som mest nytta är något som verkligen tilltalar mig.”

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com


För mer information om Cleantech Invest, vänligen kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500