Cleantech Invest portföljbolag Enersize emission fulltecknad. Bolaget attraherar 2,9 MEUR för notering på Nasdaq Stockholm FN i mitten av juni

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Enersize har framgångsrikt attraherat 2,9MEUR i en nyemission inför att lista sina aktier på First North. Emissionen var fulltecknad och tillför bolaget 700 nya aktieägare. Första handelsdag på börsen är beräknad till 15 juni 2017, givet Nasdaqs godkännande. Cleantech Invest ägande i Enersize är 37,7% efter emissionen.

Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest kommenterar: ”Vi gratulerar Enersize till denna milstolpe och är väldigt stolta aktieägare i företaget. De har redan en betydlig positiv påverkan  på våra ekosystem genom sina installationer som minskar kolidoxidutsläpp i den kinesiska tillverkningsindustrin. Vi har med stor glädje hjälpt bolaget accelerera och ämnar fortsätta med det. Den riktiga tillväxtresan börjar nu.”

Chairman Christian Merheim kommenterar:

”Med denna framgångsrika och fulltecknade emission är vi nu väl utrustade för att accelerera både vår teknikutveckling och vår försäljning. Noteringen på First North är för oss bara början på denna resa och vi ser en spännande tid framför oss där vårt fokus ligger på att forma Enersize till marknadsledaren inom effektivitetsmjukvara för industriella tryckluftssystem.”

Enersize i korthet

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize i genomsnitt 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. På Enersize största marknad, Kina, förbrukar tryckluftsystem så mycket som 10% av all använd el. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland existerande kunder finns bland annat världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk. www.enersize.com 


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

Cleantech Invest anger för noterade portföljbolag sitt ägande innan allokerade optioner.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Christian Merheim, arbetande styrelseordförande, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53, christian.merheim@enersize.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500