Cleantech Invest portföljbolag Enersize offentliggör prospekt för nyemission samt notering på Nasdaq Stockholm First North

Pressmeddelande

Enersize meddelar idag att bolaget genomför en nyemission under april och maj 2017 inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North i juni 2017. Fulltecknad nyemission tillför Enersize cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader. Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Enersizes (www.enersize.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor innan den planerade teckningstiden.

Industriell tryckluft används i 90 procent av världens fabriker och utgör fem procent av den el vi använder, vilket gör energibesparingar inom tryckluftssystem till en multimiljard-marknad även räknat i dollar. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar.

Bolaget har säkrat en imponerande upsättning kunder och har dessutom byggt upp en stark pipeline av potentiella kundprojekt. Bland Enersizes existerande kunder finns några av världens största tillverkare av plattskärmar, bilar och stål. Enersize har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund.

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren: ”Enersize är ett bolag med en tydlig affärsnytta som dessutom minskar koldioxidutsläppen där det behövs som mest. Bland kunderna finns redan några av världens största bolag. Jag är glad att vi nu erbjuder investerare att delta i bolagets framtida utveckling när de bygger den globala ledaren inom mjukvara för tryckluftseffektivisering. ”

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 4 050 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 27,9 MSEK. Teckningskursen är
6,90 SEK per aktie. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 500 000 tecknade aktier, motsvarande cirka 17,3 MSEK.

Teckningstiden är planerad till perioden 27 april – 11 maj 2017. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en marknadsacceleration samt nyrekrytering inför en global marknadslansering av ett helautomatiserat analysverktyg, vilket bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att genomföra nyemissionen för att finansiera ett stort antal nya kundavtal. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2019. Efter genomförd nyemission har Enersize beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm First North. Under förutsättning att Enersize godkänns för notering, spridningskrav uppfylls samt lägsta gränsen för nyemissionens genomförande uppnås, beräknas första handelsdag att bli i mitten av juni 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Enersize att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
25 april kl. 17.00 – 20.00 The Sexy Truth –Low Carbon IPO edition Fotografiska, Stockholm Evenemanget finns tillgängligt för streaming på https://www.facebook.com/events/292531511184500/
4 maj kl. 11.30 – 13.00 Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Anmälan sker till event@sedermera.se
9 maj kl. 07.30 – 18.00 Sedermeradagen Malmö Malmö Live Anmälan sker till event@sedermera.se

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

För mer information om nyemissionen och/eller den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Christian Merheim, styrelseordförande Enersize

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com