Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar projekt med en andra Kinesisk glastillverkare

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Enersize har avtalat om installation av Enersize system för mätning och energieffektivisering av industriella tryckluftssystem i en första fabrik hos en ledande Kinesisk tillverkare av fordons-, float-, elektronik- samt konstruktionsglas. Tillverkaren har total åtta fabriker varav sju i Kina. De är börsnoterade, över 10.000 anställda och har en årsomsättning på över 10 Miljarder kronor. Detta är Enersize andra kund inom kinesisk glastillverkningsindustri.

Besparingspotentialen som kan uppnås för tryckluftssystemet i den aktuella pilotfabriken uppskattas till 4-6 miljoner kronor årligen. Installation av Enersize system beräknas ske under Q1 2017.

Enersize del av uppnådda årliga besparingar under projektets livslängd kommer att bestämmas efter att besparingspotentialen är verifierad i mätsystemet och överenskommen med kunden.

Enersize annonserade nyligen att de tecknat avtal med den första kunden inom Kinesisk glastillverkning.

VD Cleantech Invest Alexander Lidgren kommenterar:

“Tryckluft används för att producer nära nog allt vi använder så det är ingen överraskning att Enersize kan spara energi i många olika tillverkningsindustrier. Vi har tidigare annonserat att Enersize har en stor pipeline potentiella ordrar och VD Sami Mykkänen levere nu sitt liv i mötesrum på insidan av kinsesiska fabriker för att stänga dem."

Enersize arbetande styrelseordförande Christian Merheim kommenterar: 

“Det är mycket imponerande av Enersize hårt arbetande team att de på kort tid kunnat stänga två så viktiga avtal med två från varandra oberoende Kinesiska glasstillverkare. Dessa pilotinstallationer ger mycket bra förutsättningar för framtida tillväxt då framgångsrika piloter öppnar upp för en snabb utrullning till flera fabriker samtidigt "  

Sami Mykkänen, VD, Enersize:

“Det glädjer mig att vår försäljning utvecklas precis som planerat. Vid årets början lade vi mycket fokus på att sätta fart på uppbyggnaden av vår försäljningspipeline. Vi påbörjade tidigt ett samarbete med ytterligare en Kinesisk försäljningspartner och vi kan se resultatet av detta när vi nu gör flertalet avslut."

Enersize i korthet

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize i genomsnitt 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. På Enersize största marknad, Kina, förbrukar tryckluftsystem så mycket som 10% av all använd el. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland existerande kunder finns bland annat världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk. www.enersize.com 


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Christian Merheim, arbetande styrelseordförande, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53, christian.merheim@enersize.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500