Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar projekt med Kinesisk glasfabrik

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Enersize har avtalat om installation av Enersize system för mätning och energieffektivisering av industriella tryckluftssystem i en första fabrik hos en större Kinesisk tillverkare av floatglas. Tillverkaren har total sju fabriker i Kina, är börsnoterade, välrenommerade och har en årsomsättning på över 3 Miljarder kronor.

Besparingspotentialen som kan uppnås för tryckluftssystemet i den aktuella pilotfabriken uppskattas till 5-7 miljoner kronor årligen. Installation av Enersize system beräknas ske under Q1 2017.

Enersize del av uppnådda årliga besparingar under projektets livslängd kommer att bestämmas efter att besparingspotentialen är verifierad i mätsystemet och överenskommen med kunden.

Enersize annonserade nyligen att de erhållit sina första större betalningar från vinstdelningsprojekt i Kina samt att de planerar att lista bolaget under 2017.

VD Cleantech Invest Alexander Lidgren kommenterar:

”Jag är oerhört stolt över att vi har ett bolag som Enersize. Det är en på samma gång ambitiös, lovvärd och potentiellt väldigt lönsam satsning att ta nordiskt spjutspetskunnande inom energieffektivitet till den marknad i världen där detta behövs som allra mest. Vi tror att energieffektivitet, produktion av negawatt, kommer att växa fram som en egen stor industri och bolag som Enersize är väl positionerade att ta en ledande roll i den.”

Enersize arbetande styrelseordförande Christian Merheim kommenterar: “Detta nya installationsavtal visar ännu en gång att Enersize ligger rätt i marknaden både med sin teknik och närvaro i Kina. Det kommer bli spännande att följa utvecklingen i detta projekt framöver då vi förväntar oss att det kommer leda till fortsatta avtal med en avsevärd intäktspotential för Enersize."  

Enersize i korthet

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize i genomsnitt 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. På Enersize största marknad, Kina, förbrukar tryckluftsystem så mycket som 10% av all använd el. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland existerande kunder finns bland annat världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk. www.enersize.com 


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Christian Merheim, arbetande styrelseordförande, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500