Cleantech Invest portföljbolag Enersize planerar listning på Stockholm First North

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Enersize har beslutat att undersöka möjligheten att lista bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Cleantech Invest har tidigare annonserat att man fokuserar på att göra ett flertal portföljbolag redo för notering. Enersize kommer nu att välja  investmentbank för att hantera processen att attrahera en professional investerarbas till bolaget. Tidpunkt för genomförd listning planeras vara under 2017.  

Efter en nyligen genomförd emission där även Cleantech Invest deltog äger Cleantech Invest 42,7% av Enersize.

Om Enersize

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize i genomsnitt 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. På Enersize största marknad, Kina, förbrukar tryckluftsystem så mycket som 10% av all använd el. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland existerande kunder finns bland annat världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk. 

CEO Cleantech Invest Alexander Lidgren kommenterar: “Enersize är det första av våra bolag som vi nu tar till marknaden av ett antal anledningar. Företaget riktar sig mot en massiv marknad  för energibesparingar i industriella tryckluftsystem. De har redan säkrat en bra orderbok för kommande år och har en imponerande pipeline av nya potentiella kunder som kan möjliggöra ännu snabbare tillväxt. Vi tror att de kommer att bli ett mycket lönsamt bolag, men den största anledningen till att vi vill lista Enersize är att de minskar elförbrukningen där det behövs som mest, i Kina.  De kan och kommer att ha en internationellt betydande roll i att minska koldioxidutsläppen. Jag är personligen väldigt glad over att lista dem på den svenska marknaden och är övertygad om att de kommer att bli väl mottagna .”

Enersize arbetande styrelseordförande Christian Merheim kommenterar: “Vi har redan visat att vi har en gångbar affärsmodell och att vi kan leverera betydliga och långsiktiga intäkter från kundprojekt. Vi ökar nu takten genom fokus på vår intelligenta energibesparande mjukvara för tryckluftsystem som kommer utgöra grunden för vår globala utrullning. Industriella tryckluftsystem förbrukar årligen mer än 900 TWh, eller 180 miljarder Euro i elkostnader och marknaden för energibesparande mjukvara inom området är fortfarande näst intill orörd. Vi är redan tekniskt världsledande inom vårt område och en listning kommer att ge oss en perfekt plattform för att bygga en global marknadsposition.” 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Christian Merheim, Chairman of the Board, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500