Cleantech Invest portföljbolag Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk läkemedelsindustri

Pressmeddelande

Enersize har tecknat ett avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem i en av Shijiazhuang No.4 Pharmaceuticals fabriker. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till ca 3MW.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen, som ännu ej uppskattats, har uppmätts och identifierats genom Enersize system. Cleantech Invest äger 36.6% av Enersize.

Cleantech Invest VD kommenterar: 

 ”Enersize sa vid noteringen att de skulle accelerera marknadsutvecklingen och de menade uppenbarligen det. Den här ordern kommer från ytterligare ett nytt kundsegment i läkemedelsindustrin vilket gör det extra roligt.

Full press release finns tillgänglig på Enersize web:

English: http://enersize.com/news/ Svenska: http://enersize.com/nyheter/


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500