Cleantech Invest portföljbolag Enersize tecknar vinstdelningsavtal med ytterligare BOE-fabrik

Pressmeddelande

Enersize har tecknat ett fyraårigt avtal för vinstdelning baserat på installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos BOE Technology Center som är BOEs pilot- och förseriefabrik. Detta är Enersize tredje projekt med BOE Group. Den årliga besparingspotentialen uppskattas kunna uppgå till 0,6-1,2 MSEK. Cleantech Invest äger 36.6% av Enersize.  

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren kommenterar:

 ”Efter Enersize notering på First North förra veckan är det såklart glädjande att deras pipeline av potentiella projekt redan omvandlas till fler affärer och det är alltid extra kul med återkommande kunder!”

Full press release finns tillgänglig på Enersize web:

English: http://enersize.com/news/ Svenska: http://enersize.com/nyheter/


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500