Cleantech Invest portföljbolag Nocart signerar 200MUSD leverantörskontrakt för att leverera hybridkraftverk baserat på solpaneler till Zambia

Pressmeddelande

Nocart Oy har signerat ett kontrakt för leverans av ett 30-40 MW hybridkraftverk baserat på solpaneler till Zambia. Kontraktet avser första delen av ett 100MW hybridkraftverk som kommer att förse sockerrörsplantage och tillhörande raffinaderi i Shang’ombo – distriktet med el. Det totala värdet av hela investeringen i sockerrörsanläggningen är 2.7MdUSD och värdet av det signerade kontraktet för Nocart är 200MUSD.   

För ett par veckor sedan annonserade Nocart ett  Memorandum of Agreement (MoA) med kunden, som specificerade Nocart som teknikleverantör av kraftverk för deras kommande projekt. Det nu annonserade leverantörsavtalet avser det första av potentiellt flera kommande projekt inkluderade i detta MoA. Projektet kommer att levereras under två år.

Det projekt som kontrakterats av Nocart är ett 30-40 MW hybridkraftverk baserat på sol och energilagring, kompletterat med diesel. Det är först delen av ett 100MW hybridkraftverk baserat på solpaneler. Kraftverket kommer att producera el till bland annat en sockerrörsplantage på 30,000 hektar och en modern fabrik för att processa socker, vilken förväntas krossa i storleksordningen 6,000,000 ton sockerrör per år, och producera 800,000 ton socker.

I december 2016 reste Nocart en investering på 5MEUR från Cleantech Invest SPV 5 AB och ett antal samfinansiärer. Cleantech Invests effektiva ägande (efter full utspädning) i Nocart är 19.3%. Bolag delägda av Cleantech Invest äger totalt 21.4% av Nocart.   

Cleantech Invest Ordförande och Styrelseledamot i Nocart Lassi Noponen:

“Det här är vår största kommersiella framgång sedan vi började investera i cleantech för sex år sedan. Utvecklingen av företag inom förnyelsebar energi är långsammare än inom digitala tjänster, men framgångsrika företag kan förväntas ta långsiktigt hållbara marknadspositioner i de nya industrier som växer fram. Nocart visar också att även nystartade aktörer på relativt kort tid kan nå ledande positioner inom den cleantech-relaterade delen av stora industrier. Som leverantör av kompletta kraftverk hanterar Nocart ett utbrett nätverk av underleverantörer, och bolagets framgångar är också ett svar på frågan om tillväxtföretag kan bidra till den finska ekonomin på nationell nivå.”

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren:

“Elektrifieringen av Afrika har i år skett i en takt som överträffat även våra högt ställda förväntningar. I Zambia har vattenkraft stått för en stor del av elmixen med 94%, men bara 25% av befolkningen är uppkopplade mot det nationella elnätet och de resurser landet använder sig av för vattenkraft är under hård press på grund av torka. Genom detta kontraktet bidrar Nocart till att sockerrörsplantaget och den tillhörande fabriken kan växa produktionen utan att öka CO2 utsläppen eller sätta ytterligare press på värdefulla vattenresurser.”

Nocart VD Vesa Korhonen:

“Vi har bearbetat den Afrikanska marknaden i flera år och förstod tidigt att möjligheterna här är väldigt stora för ett företag som Nocart. Nu börjar vi skörda de första frukterna av det arbetet men vi vet att det finns tillräckligt med möjligheter för att vår tillväxt ska fortsätta under de kommande åren.” 

Nocart i korthet

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (PMU- Power Management Unit) som automatiskt styr elproduktion, -lagring och -distribution. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer. www.nocart.com


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Vesa Korhonen, CEO of Nocart Oy. Tel:+358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500