Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions planerar listning på Stockholm First North

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions har beslutat att undersöka möjligheten att lista bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Cleantech Invest har tidigare annonserat att man fokuserar på att göra ett flertal portföljbolag redo för notering. Tidigare under hösten offentliggjorde Cleantech Invest portföljbolag Enersize sina planer på listning under 2017.

Nuuka Solutions kommer nu att välja investmentbank för att hantera processen att attrahera en professional investerarbas till bolaget. Tidpunkt för genomförande av listningen planeras vara under 2017.  

Cleantech Invests fullt utspädda ägande I Nuuka Solutions är 35,2%.

Om Nuuka Solutions

Nuuka är en ledande producent av lösningar för att hantera fastighetsdata och har sitt huvudkontor i Finland. Nuukas mjukvara sammanställer existerande fastighetsdata till ett användargränssnitt och hjälper ägare och användare dels genom att rapportera, men också genom att analysera och förstå de underliggande orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft samt hållbarhetsprestanda. Nuuka tar mätdata från fastigheters källare hela vägen till ägarnas bord i realtid och ger användarna verktyg för att förstå hur de ligger till med sin energiförbrukning, luftkvalitet och hållbarhetsdata. Detta förenklar skötsel och ökar även värdet på fastigheterna.

Nuuka har nyligen meddelat att man etablerar sig på den Kinesiska marknaden i samarbete med ett framträdande Kinesiskt bolag inom energieffektivisering samt att man påbörjat en expansion på fastighetsmarknaden I Belgien och Holland.

CEO Cleantech Invest Alexander Lidgren:

“Över hela världen så missköts och försummas fastigheter just när det kommer till energianvändning, luftkvalitet och annan hållbarhetsrelaterad data. Nuuka ger insikt och klarhet I sådan data och tillför den pusselbit som vi ser saknas idag. Bolaget har några av de mest positiva kundreferenser vi någonsin sett och de är nu väl positionerade för en internationell tillväxt. Deras affärsidé är skalbar och de löser ett befintligt problem, två saker som jag tror investerare både förstår och uppskattar.”

Nuuka Solutions VP, Business Development Mikko Valtonen:

“Bolaget har växt med flera hundra procent under året och vi känner nu att vi verkligen visat vilken kundnytta vi levererar, nu med mer än 700 Nuukakopplade byggnader. Vi siktar nu på at ta in kapital för öka vår tillväxttakt inte bara på vår Nordiska hemmamarknad utan även i Beneluxländerna där vi redan har över 20 större kontorsbyggnader uppkopplade, samt I Kina och eventuellt även I USA. Vi ser en listning på Stockholm First North som ett viktigt steg på vår spännande resa.  

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Nuuka Solutions i korthet

Nuuka är en ledande producent av lösningar för att hantera fastighetsdata och är stationerade i Finland. Nuukas mjukvara konsoliderar existerande fastighetsdata till ett användargränssnitt och hjälper ägare och användare dels genom att rapportera, men också analysera och förstå de underliggande orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhetsprestanda. Nuuka tar data från periodvisa mätningar i källaren till ägarnas bord i realtid och ger användarna verktygen för att förstå hur de står sig vad gäller energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata. Detta förenklar skötseln av byggnaderna och ökandet av värdet på fastigheterna. 

www.nuukasolutions.comFör mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Mikko Valtonen, Nuuka Solutions Oy, Tel. 358 50 591 2044, mikko.valtonen@nuukasolutions.fi

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500