Cleantech Invest portföljbolag Enersize mottar sina första större kundbetalningar från vinstdelningsprojekt i Kina

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Enersize (aktieägande 44%) har under det senaste året installerat sin molnbaserade mjukvara för energibesparingar i tryckluftssystem i flera större kinesiska fabriker. Enersize affärsmodell är att debitera kunder genom vinstdelning från uppnådda besparingar under en 3-4 år lång kontraktsperiod.

Enersizes första projekt hos en större kund som nu nått vinstdelningsfas genomförs hos en av världens största plattskärmstillverkare, Bejing Opto Electronics (BOE). Enersize har nu mottagit sin första delbetalning om 300 000 EUR baserade på uppnådda energibesparingar. Totalt uppskattade intäkter för Enersize från BOE under kontraktsperioden uppgår till över 1.2 miljoner EUR.

Enersize ser den mottagna betalningen som en viktig referens av flera anledningar. För det första visar det att affärsmodellen verkligen fungerar på den Kinesiska marknaden, när avtalade milstolpar uppnås genomför kunderna överenskomna utbetalningar. För det andra så är kunden i sig en viktig faktor, BOE har flera andra stora tillverkningsenheter och denna första pilotinstallation fungerar som språngbräda för nya installationer i dessa fabriker. Slutligen så utgör detta framgångsrika projekt en viktig referens gentemot andra framtida kunder.

Enersize CEO, Sami Mykkänen :

Att vi nått denna milstolpe visar att vi träffat helt rätt med vårt fokus på kinesiska kunder. I det tillverkningsfokuserade Kina står tryckluftssystemen för nästan 10% av landets totala elförbrukningen, jämfört med ca 5% globalt. Med typiska besparingar på 15-30% från en årlig elräkning om 2-7 miljoner EUR så ger vårt erbjudande kunderna både en avsevärd finansiell uppsida såväl som en kraftig utsläppsminskning. Från och med nu har vi även bevisat att vår affärsmodell räcker hela vägen, ända fram till genomförda kundbetalningar.

Cleantech Invest CEO Alexander Lidgren:

Vi har vetat att när vinstdelningsprojekten väl når utbetalningsfasen har vårt innehav i Enersize stor potential för Cleantech Invest och det är såklart fantastiskt glädjande att detta nu händer. Det är viktigt för oss dels för att vi är den största aktieägaren i Enersize med 44%, samt att vi varit väldigt aktiva för att säkra finansiering till dessa vinstdelningsprojekt. Enersize VD, Sami Mykkänen, har levt i en resväska de senaste åren medan han byggt kundrelationer, genomfört förstudier och tecknat flera stora avtal med tunga kinesiska kunder. Det är väldigt tillfredsställande när bolags hårda och målmedvetna arbete börjar ge avkastning och vi har höga förväntningar på fortsättningen.

Om Enersize

Enersize är tekniskt ledande inom energibesparing för tryckluftsystem genom unik teknik och expertis. Enersize affärsmodell är att genomföra energibesparingsprojekt där Enersize står risken för genomförandet och där kundutbetalningarna sedan utgörs av en del av de uppnådda besparingarna. Industriella tryckluftssystem använder ca 5% av all el som produceras i världen och orsakar därmed utsläpp motsvarande ca 80 Millioner bilar. Enersize är ett Finskt bolag med sin huvudsakliga försäljning i Kina.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Christian Merheim, Executive Chairman of the Board, Enersize. Tel. 46 70 818 2853, christian.merheim@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500