Cleantech Invest redovisar för första gången sin portföljs miljöpåverkan

Pressmeddelande

Cleantech Invest annonserar idag resultatet av sin första analys av miljpåverkan för ett fantal av sina portföljbolag. De företag som deltagit denna första genomgång är Swap.com, Sofi Filtration, Nuuka, Enersize, ResQ och Eagle Filters.

Cleantech Invest har analyserat hur dess portföljbolag förbättrar jordens ekosystem. Traditionellt har stora företag mätt ekologiska fotavtryck d.v.s. hur mycket (eller lite) utslöpp deras egen verksamhet ger upphov till. I denna nygjorda analys, har Cleantech Invest istället fokuserat på sitt ekologiska handavtryck d.v.s. hur mycket växthusgaser och vattenanvändningen minskas i världen, genom att slutkunder använder deras produkter.

Första årets analys är gjord avseende koldioxidutsläpp och vatten, men kommer följande år sannolikt att inkludera fler faktorer.

Cleantech Invest påverkan på koldioxidutsläppen under 2016 var minus 158 000 ton CO2 vilket motsvarar at ta bort 107 000 bilar från vägarna i Finland under ett år eller 29 000 svenskars årliga koldioxidutsläpp.

Den totala vattenpåverkan räknades ut baserad på data från två företag, Swap.com och Sofi Filtration och resulterade i 9,6 miljoner kubikmeter färskvattensbesparing vilket motsvarar  den årliga vattenanvändningen  i 75 000 svenska hushåll eller 3800 Olympiska simbassänger.

Intresset från investerare att förstå sina investeringars klimatrelaterade risker har ökat drastiskt de senaste åren och större fonder och hela länder har annonserat utträde  ur koldioxidintensiva industrier. Cleantech Invest påbörjar i år  uppgiften att utföra mer detaljerad analys av portföljens miljöpåverkan,  så att investerare och potentiella aktieägare kan få en bättre förståelse  för miljöpåverkan av deras investering i Cleantech Invests aktie .

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren kommenterar:

“Vi ser oss inte som framgångsrika om vi inte har en positiv påverkan på våra ekosystem  så det är det viktigt för oss att börja mäta hur vi lyckas med det. Vi har vetat att våra bolag har en väldigt stor potentiell positiv miljöpåverkan men effekten var faktiskt större än vi trodde redan under 2016.”

Siffrorna är baserade på faktiska besparingar i koldioxidutsläpp och  vattenanvändning under 2016 på grund  av produkter och tjänster sålda av de företag som analyserats. Koldioxidutsläppen för varje bolag såväl som  för Cleantech Invest har uppskattats och dragits av besparingarna.

Lidgren fortsätter:

“Vi är väl medvetna  om att denna första beräkning inkluderar  en del uppskattningar , ett urval av våra bolag samt utvalda parametrar för miljhöpåverkan, nämligen koldioxid och vattenbesparingar. Vi är dock väldigt glada över den positiva effekt våra bolag redan har och ser fram emot att utveckla hur vi analyserar detta under kommande år.”

Läs mer om Cleantech Invest miljöpåverkan på http://www.cleantechinvest.com/impact-swe där du också kan räkna ut din påverkan som aktieägare i Cleantech Invest.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500