Cleantech Invest reser 5 miljoner euro till Nocart för accelererad tillväxt på Afrikanska marknaden för förnyelsebar energi

Pressmeddelande

Cleantech Invest portföljbolag Nocart har framgångsrikt signerat en finansieringsrunda på fem miljoner euro. Investerarna inkluderar Cleantech Invest SPV 5 och två finska industrifamiljer. Pengarna kommer att användas för fortsatt accelererad tillväxt av Nocart. 

Cleantech Invest SPV 5 AB, ett svenskt holdingbolag startat av Cleantech Invest, deltar i finansieringen av Nocart med en miljon euro. Cleantech Invest äger 20% av holdingbolaget.  

Cleantech Invest erhåller också en ersättning på 215 000 euro för transaktionen. 

Cleantech Invest effektiva ägande i Nocart är 19.3% efter investeringen. Cleantech Invest samt bolag delägda av Cleantech Invest äger totalt 21.4% av Nocart efter transaktionen. 

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Företaget har växt snabbt och annonserade nyligen att större avtal för leverans av förnyelsebara elkraftverk till Zambia.

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren: 

”Detta ger bolaget ytterligare resurser att för att bli ledande på den snabbt växande marknaden för decentraliserad förnyelsebar energi. De nya ägarna har med sig generationer av erfarenhet deltar nu i möjligheten att bygga ett världsledande energibolag inom förnyelsebar decentraliserad energi. Uppbyggnaden av elektricitet i området dit elnätet inte når är utan tvekan en av de största affärsmöjligheterna någonsin och Nocart är i framkanten av den utvecklingen.”

Lidgren fortsätter:

”Nocart är ett bra exempel på ett av våra portföljbolag; De levererar lösningar till den del av en global marknad som växer snabbast och de gör det genom att leverera något som ger ett påtagligt och långsiktigt värde för kunderna såväl som för vårt ekosystem. I Nocarts fall är det att bygga förnyelsebar decentraliserad energi till människor som inte har någon stabil el alls, i regioner där tillväxtpotentialen är stark och i många fall outnyttjad." 

Nocart VD Vesa Korhonen:   

”Vi har lyckats växa snabbt med vinst och vår plan är att fortsätta med det. Vår pipeline med potentiella projekt fortsätter att växa och det totala värdet av dessa är nu över 600MEUR. Detta kapitaltillskott ger oss möjlighet att stärka vår organisation och ta Nocart till nästa nivå."

Nocart i korthet

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (PMU- Power Management Unit) som automatiskt styr elproduktion, -lagring och -distribution. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer. www.nocart.com


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Vesa Korhonen, CEO of Nocart Oy. Tel:+358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500