Cleantech Invest: Halvårsrapport 1:e Januari till 30:e Juni 2016 (oreviderad)

Pressmeddelande

Januari-Juni 2016

-      Cleantech Invest (och de flesta av portföljbolagen) har tagit betydande steg för att öka sin internationella närvaro på nyckelmarknader.

-      Portföljbolagens sammanlagda intäkter har stigit med +214% jämfört med H1/2015

-      Portföljbolagens sammanlagda intäkter under H1/2016 var 13,5 MEUR med 6,9 MEUR för bolag relaterade till Energi- och resurseffektivisering, samt 6,6 MEUR för bolag relaterade till Distribuerad förnyelsebar energi.

-      Cleantech Invest har ökat sitt ägande Nocart, Watty samt ResQ Club under perioden

-      Grunden i Cleantech Invests affärsverksamhet ligger i bolagets portföljbolag. Det är genom avkastning (men ännu oftare exits) från dessa bolag som de huvudsakliga intäkterna uppstår. Då intäkter från exits saknas för perioden uppgår de operativa kostnaderna till en förlust om 563 000 EUR för perioden.

-      De viktigaste händelserna som inträffat för portföljbolagen under perioden samt därefter

  • Swap, USAs snabbast växande online-resale bolag med 15% månatlig tillväxt, 3 år i rad, har utökat sitt konsumenterbjudande att även täcka herrkläder samt genomfört en finansieringsrunda som tillfört bolaget ca 8 MEUR.
  • ResQ Club har under sin korta tid sedan grundandet knutit 30.000 registrerade användare och 150 matleverantörer till sin tjänst i Finland, Sverige samt Holland, och under enbart juni nått en månatlig försäljning om 47.000 EUR.
  • Nocart har tagit order om 12,9 MEUR i Afrika under januari 2016 och fokuserat på leverans av dessa samtidigt som man förhandlar om ett antal nya storskaliga projekt.
  • Enersize har visat på god intäktsökning i Kina och mottagit sin första betydelsefulla kundbetalning enligt sin vinstdelningsmodell.
  • Watty stängde en investeringsrunda på 3 MEUR i juni 2016 som leddes av Cleantech Invest och EQT Ventures
  • Sofi Filtration genomförde 8 nya installationer, vilket är mer än vad bolaget tidigare installerat under hela sin 5-åriga historia. De har nu även etablerat sig i USA
  • Nuuka har nu över 600 byggnader anslutna till sin tjänst vilket innebär en 6x ökning under de senaste 12 månaderna. De har även etablerat sig på den Holländska marknaden.

-      Cleantech Invest har utnämnt tre nya styrelseledamöter: James Penney, Peter Carlsson samt Matti Vuoria. Dessa nya styrelseledamöter har tillfört betydelsefulla internationella nätverk

-      Cleantech Invest genomförde en emission och parallellistning på First North Stockholm under April 2016. Erbjudandet om 1.057.270 nya A-aktier tecknades med 363%. Antalet aktieägare i bolaget dubblades i stort sett. Bolagets styrelse beslutade att även utnyttja övertilldelningsoptionen om ytterligare 215.050 nya A-aktier vilket ökade det totala emissionsbeloppet till totalt ca 12 MEUR. Handel i de nya aktierna påbörjades 6:e April 2016 under handelsnamnet CLEANT A, samt med tillhörande teckningsoptioner under handelsnamnet CLEANT TO1A.

Nyckeltal

1-6 /2016 1-6 / 2015 1-12 / 2015
Omsättning 38 144 249
Rörelseresultat* -563 -428 -872
Periodens resultat* -729* -370 -1306
Kassa, Bank & likvida medel 803 970 802
Eget kapital 7348 5954 6739
Soliditet 99,0% 98,2 % 98,9%

*OBS: En bokföringsmässig nedskrivning på 190.219,32 EUR har skett på värdet på Cleantech Invests innehav i SavoSolar vilket har påverkar resultatet negativt. Efter värderingsdatumen har större delen av den redovisade värdeminskningen återhämtats då det därefter skett en avsevärd värdeökning på marknaden för SavoSolars aktie under perioden Juli-Augusti 2016

VD Alexander Lidgren kommenterar

Vår portföljs försäljningssiffror steg under första halvåret med 214% jämfört med motsvarande period 2015 och är redan högre än för hela 2015. Detta sker efter ett redan mycket starkt föregående år med en omsättningsökning på 200%.

Online-resale bolaget Swap.com och förnyelsebarenergi-leverantören Nocart klev båda upp i  multi miljon omsättning i euro förra året och det är tydligt att tillväxten håller i sig, Nocart har annonserat 12.9 MEUR i tecknade kundkontrakt och Swap.com har passerat 1 MUSD i månatlig försäljning. Termiska solenergibolaget Savo-Solar, listat på First North i Finland och Sverige, hade också stark försäljningsökningsökning och nådde 3MEUR under halvåret, en dubbling från samma period året innan. Sofi Filtration, som filtrerar fina partiklar så att man kan återcirkulera vatten i industrin, fick sitt marknadsgenombrott under halvåret och sålde 8 nya installationer, vilket är mer än företaget sålt totalt under alla de fem år de funnits. Vår senaste investering, maträddningsappen ResQ Club, ökade sin användarbas till över 30.000 under halvåret och den månatliga omsättningen av mat via plattformen nådde 47.000 EUR i juni. Företaget har sedan dess lanserat i fler städer och det är värt att notera att Resq Club startades så sent som i slutet av 2015. Mjukvarubolaget Nuuka har nu mer än 600 fastigheter uppkopplade mot sitt system för energi och hållbarhetsdata. Enersize signerade ett vinstdelningsprojekt med kinesiska biltillverkaren Foton, som producerar mer än 70,000 fordon varje år. Foton har mer än 10 liknande fabriker i Kina. Enersize erhöll också första betalningen, på 300 000 EUR, från ett pågående vinstdelningsprojekt.

Jag är mer än nöjd med hur det går för bolagen men inget av detta händer automatiskt. Det har verkligen varit ett halvår fyllt av att eliminera hinder och flaskhalsar för bolagen.

För fortsatt försäljnings- och värdetillväxt av vår portfölj är den största risken inte längre om tekniken fungerar som den ska eller om marknaden vill ha det de erbjuder. De största riskerna är relaterade till att säkerställa tillväxtkapital och hög kompetens för att driva fortsatt marknadstillväxt. Dessa två faktorer går hand i hand.

Att säkra tillväxtkapital till våra bolag har därför varit vår viktigaste uppgift och har tagit upp mycket av vår tid under H1.

Ett par exempel på detta:

-       Vi höll i en nyligen genomförd emission i Enersize. Vi reste också projektfinansiering till bolaget så att de kan stå för installationskostnaden i ett antal kommande kundprojekt med vinstdelning. Vi har också tillsatt ytterligare resurser i bolagets ledning. Enersize presterar nu väldigt väl på den kinesiska marknaden, mycket som ett resultat av den välbehövliga finansieringen för kundprojekt.

-       Vi reste pengar till ett Special Purpose Vehicle (SPV) och höll i den nyligen framgångsrikt stängda investeringsrundan på 3 MEUR i Watty, som utvecklar mjukvara för att visualisera din energikonsumtion. Vi hade tidigare gjort en titthållsinvestering för att se bolaget prestera inifrån och ägde mindre än 1% av Watty innan rundan. Efter att ha suttit i styrelsen lite mer än ett år kan jag nu säga att jag tror Wattys mjukvarubaserade nedbrytning kommer att vara framtidens elräkning. Vårt ägande ökade från1% till 4% i emissionen, men vi investerade en mindre del och erhöll det mesta som s.k. sweat-equity för att vi arrangerade finansieringen åt bolaget. Det är ett bra exempel på hur vi genom att agera som accelerator lyckats skapa värde för våra aktieägare samtidigt som vi säkrar tillväxt i portföljbolagen.

-       Vi reste ytterligare ett SPV och gjorde också under sommaren en mindre emission själva för att kunna delta i Swap.com finansieringsrunda. I emissionen i Swap.com har nu  8 MEUR investerats i företaget.

-       Slutligen assisterade vi Sofi Filtration och Nuuka i kapitalanskaffningar, Sofi Filtration säkrade finansiering under perioden och Nuuka reser pengar just nu.

Det senaste halvåret har varit, som det ofta uttrycks, ’make or break’ i flera av våra bolag. De ökade insatser vi har gjort för att assistera dem under perioden har krävt mer resande, jobb rakt genom sommaren, och att vi använt lite mer externa resurser. Det har varit väl spenderade pengar, den ökade insatsen har säkrat tillväxten i våra bolag under perioden och gjort det möjligt för oss att behålla och i vissa fall öka ägandet i högpresterande bolag.  Implikationen i form av aktieägarvärde av detta är betydelsefull.

Prioritet för att skapa aktieägarvärde framöver

Utöka våra internationella investerarnätverk

Ni har antagligen noterat att samtliga våra bolag är mer eller mindre ”born global”. Det är en förutsättning för att vi ska investera i dem. För att stödja och till och med accelerera deras utveckling, men också för att se till att vår egna unika listade aktie får den uppmärksamhet den förtjänar, har vi också bestämt oss för att bli ett mer globalt synligt företag. Jag säger att vår aktie är unik inte som en floskel utan för att det inte finns något annat listat bolag som ger aktieägarna en diversifierad portfölj av ledande Nordiska tillväxtföretag inom cleantech.

Pop-up kontor på utvalda platser runt om i världen kom upp när vi insåg att mer eller mindre varje gång vi reste till någon global tillväxtmarknad kom vi tillbaka med kontakter som ledde till investeringar i våra bolag eller värdefulla marknadsintroduktioner. Istället för att resa fram och tillbaka har vi därför dedikerat oss till att skapa uppmärksamhet kring Cleantech Invest och våra bolag på, passande geografiska marknader, och bygga varaktiga investerarrelationer på de platserna. Så här långt har vi startat ‘pop-up’ kontor i Stockholm och Los Angeles och i morgon (!) öppnar jag i Berlin.

Kommunikation!

De av er som följer oss via sociala medier, nyhetsbrev, på evenemang och andra kanaler märker att vi höjt ambitionsnivån i hur aktivt vi kommunicerar. Det är en medveten och långsiktig satsning. Vi ser mycket värde i att ha en stor skara som följer oss aktivt. Det är lättare att nå människor om de redan vet vem du är och tröskeln för att investera i ett av våra portföljbolag minskar om det redan är känt bland investerare och de har presterat över en längre tidperiod. Och för ett bolag som vårt med 15 olika portföljbolag att beskriva, behöver vi informera nya och existerande investerare om vår egen aktie.  Vårt antal aktieägare visar tydligt att vi har en ökande skara som följer oss. Vi har nu 2,639 aktieägare jämfört med 844 samma period förra året. Vi är glada över vad vi uppnått så här långt men kommer att göra mer på den fronten så se till att ni följer oss!

Säkra ägande och tillväxt

Kombinationen av båda är viktig. Att kunna bibehålla vårt ägande och i vissa fall till och med öka när ett portföljbolag växer snabbt är en av de största utmaningarna om man, som vi, investerar i tidiga skeden. Våra bolag genomför nu finansieringsrundor som storleksmässigt är helt utanför vår kapacitet. Vi har flera gånger fått höra att vi inte kommer att kunna bibehålla vårt ägande allteftersom våra bolag växer och behöver mer pengar men vi har i flera fall lyckats göra just detta.

Termen Special Purpose Vehicle (SPV) förtjänar lite förklaring i samband med detta. Detta är helt enkelt ett aktiebolag där investerare i vårt nätverk som är intresserade av att investera i ett specifikt bolag gör det tillsammans med oss. Det är ett effektivt sätt för oss att säkra ytterligare ägande i snabbväxare i vår portfölj genom att investera tid istället för pengar och är för det snabbväxande bolaget ett sätt att säkra kapital från en ägare de redan känner och litar på. Vi har startat och rest pengar i två SPV’s de senaste tre månaderna (ett för investering i Watty och ett för investering i Swap.com), vilket i sig är imponerande. Båda bolagen går framåt bra, dock från helt olika utvecklingsskeden.

I en av våra extremväxare (japp det är rätt terminologi), Nocart, konverterade vi ett tidigare beviljat konvertibelt lån med en förutbestämd värdering. Konverteringen ökade vårt ägande från 20%. till 21.5%  De 1.5% kan verka som en liten ökning men med våra förväntningar på värdestegring i Nocart, är det allt annat än lite och är ytterligare ett exempel på hur vi till och med lyckats öka ägandet under stark tillväxt.

Exit och listningsförberedelser

Vi närmar oss lämpliga tidpunkter för exit eller börsnotering för flera av våra bolag.  För att lyckas med det krävs flera saker av bolagen, det viktigaste är hur bolaget i sig utvecklas men inte långt ner på listan kommer företagets förmåga att kommunicera vad de gör och att kontinuerligt leverera resultat. Vi jobbar redan hårt på och kommer att fortsätta att sätta våra bolag i position för noteringar och, minst lika viktigt, för att öka i värde när de väl noterats.

Några förutsägelser...

Vi ser inga tecken på att tillväxten i våra bolag stannar av under andra halvåret, tvärtom, vi förväntar oss fortsatt stark tillväxt för portföljen under andra halvåret. Vi förväntar oss att Swap.com och Nocart båda får 10+MEUR i omsättning i år. Vi förväntar oss också fortsatt mycket stark försäljningstillväxt i Enersize, Sofi Filtration, ResQ Club and Nuuka Solutions.

Vi är nöjda över att återigen kunna rapportera stark värdetillväxt för vår portfölj av bolag. Jag säger det ofta: I slutet av 2017 ska vi vara Europas ledande accelerator inom cleantech. En måttstock för det är uppenbar: företag som är under våra vingar ska växa snabbt. Den andra måttstocken, som är uppenbar om du är aktieägare (vilket för övrigt vi i management och styrelse är), är vår förmåga att generera vinst till våra aktieägare. Vi vet och omfamnar det.

Vår aktie har utvecklats väl men det är en reflektion av hur våra bolag har växt och det kan vara värt att påpeka att flertalet av dem är fortfarande i början av sina tillväxtkurvor.  Vårt mål är att bygga ett antal internationella bolagsframgångar och vi bedömer att den tillväxt vi nu upplever kommer att fortsätta i överskådlig framtid. Kom med oss eller stanna som aktieägare och hjälp oss maximera den positiva miljöpåverkan våra bolag har.

Tiden att skörda närmar sig…

Portföljbolagens utveckling och huvudsakliga händelser under perioden

Grunden I Cleantech Invests affärsverksamhet ligger i portföljbolagen. Det är genom vinstutdelning men oftare exits i dessa bolag som huvuddelen av intäkterna kommer. I halvårsrapporten beskriver Cleantech Invest kort utvecklingen i alla portföljbolag under perioden samt därefter. För några av portföljbolagen är beskrivningarna mer ingående. Urvalet för dessa bolag grundar sig på att en tydlig och greppbar utveckling har skett under perioden. Dessa beskrivningar är inte på något sätt en uttömmande beskrivning av de enskilda portföljbolagens status eller risk.

Portföljbolagen är indelade i två grupper; 1) Energi- & resurseffektivisering samt 2) Decentraliserad förnyelsebar energi. De sammanlagda intäkterna för alla portföljbolag var 13,5 MEUR under H1/2016, varav 6,9 MEUR för gruppen Energi- & resurseffektivisering samt 6,6 MEUR för gruppen Decentraliserad förnyelsebar energi. Ökningen av de totala sammanlagda intäkterna för alla portföljbolag var +214% jämfört med H1/2015. Alla intäktssiffror för portföljbolagen är uppskattade och ej reviderade.

1)   Energi- & resurseffektivisering (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, Lumeron, Metgen, PlugSurfing, ResQ Club, Sansox, Sofi Filtration, Oricane, Watty):

Swap.com har fortsatt implementera sin tillväxtplan och hade två större händelser under H1/2016. Bolaget lanserade sin mobilapp för att nå kunder i den kontinuerligt växande mobila e-handeln. Sedan har Swap.com framgångsrikt lanserat kategorin herrkläder och erbjuder nu alla typer av kategorier. Swap.coms nuvarande lagerhållning överstiger 1 Miljon varor. På grund av ökningen i lagervaror genomför Swap.com investeringar i sitt logistikcenter i Bolingbrook, Illinois för att kunna fortsätta sin snabba tillväxt. Swap.com har under perioden säkrat en finansieringsrunda till bolaget på ca 8 MEUR.

Nuuka har framgångsrikt etablerat sig i Nederländerna under H1/2016 och har erhållit order för över 20 shoppingcenter i Nederländerna samt Belgien via sin nya partner Sweco Netherlands. Nuukas försäljning har ökat 55% under de senaste 12 månaderna och mer än 600 byggnader är nu kopplade till Nuukas SaaS system. Både statsägda och kommersiella fastighetsaktörer uppvisar tydliga initiativ till att utnyttja digitalisering för att öka både sin energieffektivitet och skapa effektivare processer. Nuuka är starkt delaktiga i denna förändring och har under H1/2016 markant utökat funktionaliteten i sin tjänst vilket nu gör det möjligt att förbättra fastighetsbolagens processer genom användande av automatiserad analys och maskininlärning.

Eagle Filters har nu återhämtat sig från fabriksbranden som inträffade i Maj 2016. Bolaget arbetar vidare på sina första kontrakt inom sin energibesparingstjänst.

Enersize ökade sina intäkter avsevärt under H1/2016. 2016 kommer vara första året med påtagliga intäkter från Kina för Enersize. Bolaget har för närvarande förhandlingar pågående on flera stora kundprojekt på den Kinesiska marknaden. I januari 2016 tecknade Enersize sitt första kontrakt med en större kinesisk fordonstillverkare. Den uppskattade intäkten för Enersize från detta projekt uppgår till 0.25 MEUR. Efter periodens slut har Enersize första större kundprojekt nått till vinstdelningsfas. Enersize har mottagit en första betalning om 300.000 EUR för uppnådda energibesparingar. Den totala uppskattade intäkten för Enersize för enbart detta första kundprojekt beräknas överstiga 1,2 MEUR. Enersize har även efter periodens slut ingått partnerskap med en andra kinesisk försäljnings och implementationspartner, vilket redan har skapat en snabb och avsevärd ökning av den redan stora projektpipelinen. Enersize har även genomfört en finansieringrunda efter periodens slut.

Metgen Oy har lanserat tre nya produkter och lämnat in 5 nya patentansökningar. Bolaget har 25 kunder i försäljningspipelinen samt 2 kommersiella kunder och 8 kunder med pilotprojekt under utvärdering. Metgen har även fått två nya försäljningsagenter i Tyskland samt Brasilien.

PlugSurfing genomförde en finansieringsrunda under H1/2016 och ökade under samma period från 20.000 till 25.000 laddplatser. Ökningen innefattar nya avtal med laddplatsoperatörer såsom Plus De Bornes i Frankrike, Hamburg Energie i Tyskland, Croatia Telecom samt Eurokod i Kroatien. Användarbasen ökade totalt från 13.000 till 18.000 användare. Företaget har även tecknat ”white label” avtal för sin tjänst med flera aktörer.

ResQ Club har ökat sin bas av registrerade användare till över 30.000 under H1/2016 samt ökat antalet matleverantörer till över 150. Det månatliga försäljningsvärdet av mat som sålts via plattformen nådde 47.000 EUR i juni månad. ResQ har ingått betydande partnerskap med större kedjor och andra aktörer inom Hotell/Restaurang/Catering sektorn samt även med nya partners med vilka tjänsten ska etableras på nya marknader. Under H2/2016 är bolagets avsikt att etablera sig i minst 4 nya länder samt starta piloter i utvalda närliggande industrier och produktgrupper.

Sansox har sålt till eller genomfört piloter inom fiskodling, konstbevattning, matindustri samt dricksvattenrening under H1/2016. Sansox har nu agenter och samarbetspartners i Mellanöstern, Australien samt Sydostasien.

Sofi Filtration har genomfört totalt 8 nya installationer under H1/2016 viket är mer än all tidigare försäljning sammanlagt under de 5 år Sofi funnits. I Q1/2016 genomförde Sofi sin första exportaffär med en demonstrationsanläggning till Saudi Arabien. Under Q1/2016 genomförde bolaget en investeringsrunda och i Juni lyckades bolaget erhålla ett utvecklingsbidrag från Tekes på maximalt 250 000 EUR. Med denna finansiering har Sofi etablerat sig i USA genom att öppna en avdelning för utprovning av  kundapplikationer i Freeport, Texas. Sofi Filtration har framgångsrikt utvecklat skräddarsydda kundlösningar inom både anläggnings- och kraftindustrin där man även uppnått kritisk försäljningsvolym och repeterbara affärer.

Oricane har under H1/2016 arbetat med lanseringen av kundprodukter med vilka Oricanes teknik kommer sampaketeras, samt tecknat ett långsiktigt supportavtal med en annan större kund.

Watty har släppt sin nebrytningsplatform för intelligenta elräkningar riktad mot energibolag. Bolaget genomför för närvarade piloter med två stora energibolag. I juli 2016 genomförde Watty en finansieringsrunda på 3 MEUR som leddes av Cleantech Invest och där även EQT Ventures deltog.

2)  Decentraliserad förnyelsebar energi (Aurelia, Nocart, One1, Savosolar,)

Aurelia Turbines har nått en punkt i utvecklingen där att kunder och distributörer nu kan utvärdera produkten och påbörja Inköpsförhandlingen. Bolaget färdigställer för närvarande sina första leveransavtal.

Nocart offentliggjorde Afrikanska order värda 12,9 MEUR i januari 2016 och har under H1/2016 huvudsakligen fokuserat på att genomföra dessa leveranser. Dessa projekt är Nocarts första leveranser av deras MW container koncept så det har krävt åtskilligt utvecklingsarbete. Nocart har även fortsatt sitt arbete med marknads- och affärsutveckling, däribland etablering i Ghana.

One1´s fokus har legat på försäljning av energi under H1/2016. Under H2/2016 kommer One1 påbörja de första kontrakterade energileveranserna till en skola i Hollola kommun samt i slutet av året ytterligare ett energileveranskontrakt till en skola i Pori. Bolaget har även vunnit upphandlingen för fjärrvärmeleverans till 6 olika byggnader i Masku. Total försäljning i detta projekt uppgår till 4.700 MWh och fullskalig energileverans beräknas ske i slutet på 2017. Bolagets omsättning under H1/2016 har  huvudsakligen utgjorts av fakturering för bolagets konsulttjänster.

SavoSolars intäkter ökade med 91,4% jämfört med samma period föregående år, totalt 3.097.000 EUR (1.618.000 EUR H1/2015). Intäkterna utgörs till större delen av leveranser av solfångare till fjärrvärmebolag i Danmark. SavoSolars uppskattning är att omsättningen för helåret 2016 kommer vara mer än dubbelt så hög som helårsomsättningen för 2015, med andra ord ca 4,5-5,5 MEUR.

Resultaträkning

Intäkter

Intäkterna för bolaget under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2016 var 38.000 EUR (144.000 EUR, Jan-Jun 2015). Ändringen i intäkterna beror på att mindre antal uppdrag mot betalning utförts åt portföljbolagen.

Kostnader

Personalkostnaderna för bolaget under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2016 var 221.000 EUR (345.000). De lägre kostnaderna beror huvudsakligen på att engångskostnader förknippade med tidigare VDs avgång inte belastat denna period.

Övriga driftskostnader för bolaget under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2016 uppgick till totalt 248.000 EUR (161.000). De högre kostnaderna beror på en mer intensiv satsning på marknad och kommunikation, dels i samband med noteringen i Sverige samt även för ökade ansträngningar att nå ut till investerare och genomföra kapitalanskaffning för våra portföljbolag.

Av- och Nedskrivningar

Av- och Nedskrivningar för materiella och immateriella tillgångar under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2016 uppgick till totalt 77.000 EUR (66.000).

Rörelseresultat

Bolagets rörelseförlust var 563.000 EUR (428.000). Ökningen i rörelseförlust beror på att mindre antal uppdrag mot betalning utförts åt portföljbolagen tillsammans med ökningar av övriga operativa kostnader under redovisningsperioden.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter under redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2016 uppgick till totalt 24.000 EUR (59.000) och finansiella kostnader uppgick till 190.000 EUR (0). Ökningen i finansiella kostnader är hänförlig till en bokföringsmässig nedskrivning av värdet på bolagets innehav i SavoSolar med 190.219,32 EUR. SavoSolars aktie handlas på First North Stockholm samt Helsingfors och aktiens stängnigspris per 30/6-2016 har använts som grund för värderingen. Den redovisade värdeminskningen har återhämtats efter värderingsdatumet då det skett en avsevärd värdeökning på marknaden för SavoSolars aktie under perioden Juli-Augusti 2016.

Periodens Resultat

Förlusten för redovisningsperioden från 1:a januari till 30:e juni 2016 uppgick till totalt 729.000 EUR (370.000). Den ökade förlusten är till stor del hänförlig till den bokförda värdeminskningen om 190.219,32 EUR för bolagets innehav i SavoSolar.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick till totalt 7.425.000 EUR (6.063.000). Eget kapital var 7.348.000 EUR (5.954.000) och soliditeten 99% (98,2%)

Investeringar under redovisningsperioden

Effektivt ägande inkluderar både direkt ägande såväl som indirekt, utspätt ägande i portföljbolagen. Cleantech Invest har indirekt ägande via Clean Future Fund (CFF) samt Cleantech Invest Swap SPV 1 AB, Cleantech Invest SPV 2, Cleantech Invest SPV3, Cleantech Invest SPV4, vilka alla är holdingbolag grundade av Cleantech Invest.

Avkastning från exits i portföljbolag kan i några fall avvika från den direkta ägarandelen i portföljbolagen både i positiv eller negativ riktning. Under vissa omständigheter finns det avvikelser mellan ägarandel och fördelning av avkastningen från en exit på grund av av olika aktieklasser i de specifika portföljbolagen. Även så kallad Carried Interest som Cleantech Invest kan erhålla från CFF kan öka avkastningen.

Nocart Oy: I Juni 2016 ökade Cleantech Invest sin ägarandel i portföljbolaget Nocart genom konvertering av lån. Ägandet ökade till ca 21,5% från tidigare 20%

ResQ Club Oy: I Maj 2016 genomförde Cleantech Invest en investering i ResQ Club Oy genom att teckna nya aktier i bolaget motsvarande 6,5% av bolagets aktier efter investeringen. Därtill genomförde Cleantech Invest ett aktiebyte med två av ResQ Clubs befintliga aktieägare med syfte att öka bolagets ägande med ytterligare 2,3%. Efter investeringen och aktiebytet genomförts äger Cleantech Invest nu 8.7% av ResQ Club.

Watty: I juni 2016 grundade Cleantech Invest plc det svenska holdingbolaget Cleantech Invest SPV 3 AB, samt genomförde en kapitalinvestering på 1 MEUR i Watty som en del av en investeringsrunda om totalt 3 MEUR. Cleantech Invest Plc äger 23% av holdingbolaget varefter det fullt utspädda effektiva ägandet för Cleantech Invest i Watty stigit till 4%. Cleantech Invest Plc kommer även erhålla en ersättning om 25.000 EUR med anledning av transaktionen.

Personal, bolagsledning och administration

Alexander Lidgren har varit bolagets verkställande direktör under redovisningsperioden. Förutom VD har bolaget haft 3 anställda medarbetare, Tarja Teppo, Lassi Noponen samt Timo Linnainmaa som utgjort bolagets ledningsgrupp.

Under periodens början bestod styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Tarja Teppo, Thomas Bengtsson, Timo Linnainmaa samt Jan Forsbom. Den 20:e April 2016 valdes Peter Carlsson, Matti Vuoria samt James Penney som nya styrelseledamöter. Samma datum avgick Timo Linnainmaa, Tarja Teppo samt Jan Forsbom ur styrelsen. Sedan den 20:e April 2016 består styrelsen av Lassi Noponen (Styrelsens ordförande), Thomas Bengtsson, Matti Vuoria, Peter Carlsson samt James Penney.

Risker och osäkerheter

De huvudsakliga riskerna och osäkerheterna avseende Cleantech Invests Oyj´s affärsverksamhet har visats i noteringsprospektet från 2/5-2014 som kan laddas ner från bolagets hemsida http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj-listautumisesite.pdf samt i bolagsbeskrivningen för parallellnoteringen i Stockholm som publicerades i April 2016 och som kan laddas ned från bolagets hemsida http://www.cleantechinvest.com/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf

Det har inte skett några förändringar avseende risker eller osäkerheter sedan tidpunkterna för publiceringarna av bolagsprospektet samt bolagsbeskrivningarna.

Utblick 2016

Cleantech Invest är ett internationellt företag I meningen att det mesta av portföljbolagens intäkter kommer från Arika och USA, följt av Europa och Asien. Företaget är mindre beroende  av efterfrågeutvecklingen på finska marknaden och är också listat I Stockholm, utanför euro-zonen.  

Genom fortsatt internationalisering via pop-up kontor på strategiska platser, kommer Cleantech Invest att fortsätta skapa internationell uppmärksamhet kring Cleantech Invest som en Nasdaq-listad investeringsmöjlighet, samtidigt som vi ger synlighet till Nordiska Cleantech-bolag. Målet är också att stötta utvalda portföljbolags internationella tillväxt.

Tillväxttakten i försäljning för portföljen bedöms fortsatt stark under H2 2016. Nocart, Swap.com, Enersize, Resq Club, Sofi Filtration och Nuuka förväntas fortsatt ha stark tillväxt.

Bolagsstämma

Bolagsstämma avhölls 20 April 2016 i Helsingfors. På bolagsstämman valdes fem (5) ledamöter  in i styrelsen. Lassi Noponen och Thomas Bengtsson återvaldes och Matti Vuoria, James Penney och Peter Carlsson nyvaldes.

Bolagsstämman beslöt att styrelsens ledamöter ersätts med 400EUR per månad och gav mandat för att utfärda 10,000 optioner per ledamot som ytterligare årlig ersättning. Optionerna ställs ut under bemyndigandet som erhölls på extra bolagsstämma 9 Mars 2016. Ersättningen till styrelseledamöter betalas inte ut till personer som arbetar i företaget.

Aktien

Cleantech Invest styrelseledamöter och ledning ägde 30 Juni 2016 totalt 3,925,041 K-aktier, 483,144 A-aktier samt optioner som ger rätt att teckna 2,004,028 K-aktier, om man inkluderar samtliga aktier och optioner som ägs direkt eller indirekt genom företag som kontrolleras av dem eller genom deras familjemedlemmar.

Aktierna representerar ca 21,3% av företagets totala antal aktier registrerade den 30/6-2016 och 66,9% procent av rösträtterna.

Cleantech Invest hade 2,639 registrerade aktieägare enligt aktieägarregistret 30:e Juni 2016. Av dessa var 935 registrerade vid Euroclear Sverige och 1,704 vid Euroclear Finland.

4:e Maj 2016, tecknade VD Alexander Lidgren 150,000 nya K-aktier utifrån optioner utdelade under bolagets optionsplan beviljad 2013. De nya aktierna registrerades 27:e Juli 2016.

10:e Mars 2016, beslutade styrelsen att konvertera 211,119 K-aktier ägda av Prila Oy, 182,425 K –aktier ägda av Tarja Teppo och 182,425 K-shares ägda av Timo Linnainmaa till A-aktier 1:1. 4:e Maj 2016, beslöt styrelsen att konvertera 155,000 K–aktier ägda av Alexander Lidgren (vilket är desamma aktier som tidigare tecknats av Alexander Lidgren) till A-aktier 1:1. Registrering av dessa konverteringar är under behandling.

I slutet av perioden var Cleantech Invest A-aktier listade både på First North Helsinki och Stockholm. Cleantech Invest marknadsvärde var 17,496,951 EUR. Inkluderat även icke listade K-aktier till  A-aktiepriset på Helsinki First North i slutet av perioden blir marknadsvärdet 23,316,451 EUR. Stängningspriset på First North Helsinki 30:e Juni 2016 var 1,13€ per aktie. Under perioden var högsta pris på FN Helsinki 1,51€, lägsta 0,94 €, och genomsnittet 1,20 € per aktie. A-aktierna har ett avtal med S-Pankki om att förse aktiehandeln med likviditet som uppfyller NASDAQ OMX Helsinki Oy likviditetsleverantörskraven.

Händelser efter perioden

Baserat på mandat från extra bolagsstämma 9:e Mars 2016 och teckningsförbindelser från en liten grupp investerare beslöt styrelsen den 25:e Juli 2016 att genomföra en riktad nyemission. I emissionen erbjöds 793,271 nya A-aktier (“erbjudandeaktier”) till EUR 1,10 per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Cleantech Invest A-aktie på First North Finland under tiden mellan 13:e April 2016 och 13:e Juli 2016 med en rabatt om 5%. Erbjudandeaktierna tecknades till fullo av en liten grupp investerare. Emissionslikviden bokförs som fritt eget kapital. Erbjudandeaktierna representerar ca 3.65% av aktierna i företaget efter emissionen om man även inkluderar de 150,000 nya K-aktier som tecknats under företagets optionsplan 2013 samt 41,268 nya A-aktier som tecknades i ett aktiebyte i samband med företagets investering i ResQ Club Oy, registreringen av dessa är under behandling vid tidpunkten för denna rapport.

Cleantech Invest portföljbolag Enersize, i vilket  Cleantech Invest äger 44%, har under året implementerat sin molntjänst för att spara energi i tryckluftssystem hos flera stora industriella kunder i Kina. Enersize affärsmodell är att dela vinsten från genomförda energibesparingar med kunderna under en kontraktsperiod på 3-4 år.

Enersize första större kund att gå in i vinstdelningsfasen är en av världens största tillverkare av plattskärmar, Beijing Opto Electronics (BOE). Enersize har nu fått sin första  300,000 EUR betalning baserat  på genomförda besparingar. De totala intäkterna från BOE för detta projekt under kontraktsperioden uppskattas till över 1,2 MEUR.

SavoSolar annonserade i Juni 2016 att de ämnar genomföra en nyemission där aktieägare har rätt att teckna för nya aktier i proportion  till nuvarande aktieägande i bolaget. SavoSolar planerar enligt bolagets styrelse att emittera 11,930,156 aktier, vilket motsvarar ungefär 42.86 % av alla aktier i företaget efter emissionen, om den tecknas till fullo. Teckningspriset planeras vara ca EUR 0.33 per aktie. 12 Juli 2016, gav en extra bolagsstämma i Savo-Solar styrelsen mandat att genomföra emissionen.

I Juni 2016 lanserade Cleantech Invest ett flertal ‘Pop-Up’ kontor på nya marknader för att öka internationella investerares medvetande om Cleantech Invest aktie. Målet är också att stötta utvalda portföljbolags internationella tillväxt. Tidshorisonten per kontor är ett par månader. De första Pop-Up kontoren lanserades i Los Angeles i Juni, i Augusti i Stockholm, och ett tredje lanseras i Berlin i September.

Redovisningsprinciper för Halvårsrapporten

Halvårsrapporten har utförts i enlighet med god redovisningssed och gällande lag och förordningar. Siffrorna har ej reviderats. Presenterade siffror har avrundats.

Beräkning av nyckeltal och formler

Soliditet (%) Eget kapital x 100/ Totala tillgångar
Antal Aktier Totalt antal aktier vid periodens slut
Viktat medelantal av aktier Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Utspätt antal aktier Totala antalet aktier vid periodens slut inklusive utestående warranter eller optioner
Viktat medelantal av aktier, utspätt Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner
Vinst per aktie (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier
Vinst per Aktie, utspätt (€) Periodens resultat / Emissions- och konverteringsjusterat viktat medelantal av aktier inklusive utestående warranter eller optioner

Finansiell kommunikation

Cleantech Invest Oyj´s Q3/2016 kvartalssammanfattning som inte utgör en finansiell redovisning eller heltäckande beskrivning av alla händelser kommer publiceras 31/10-2016. Helårsbokslutet för 2016 kommer att meddelas 31/3-2017. Avseende övrig finansiell kommunikation kommer publiceringsdatum för dessa meddelas innan 2016 års slut.

Finansiell Information

Resultaträkning
EUR '000  1 - 6 / 2016  1 - 6 / 2015  1 - 12 / 2015
Omsättning 38 144 249
Material och tjänster -54 0 -63
Personalkostnader -221 -345 -597
Värdeminskningar och nedskrivningar -77 -66 -132
Övriga driftskostnader -248 -161 -329
Rörelseförlust -563 -428 -872
Finansiella intäkter 24 59 70
Finansiella kostnader -190 0 -501
Resultat före skatt -728 -369 -1304
Skatt 0 -2 -2
Periodens resultat -729 -370 -1306
Vinst per aktie -0,04 -0,02 -0,07
Vinst per aktie, utspätt -0,03 -0,02 -0,06

-

Balansräkning
EUR '000 30/06/16 30/06/15 31/12/15
Tillgångar
Anläggningstillgångar
  Immateriella tillgångar 530 448 384
  Materiella tillgångar 17 11 13
Investeringar i intressebolag 4 858 3 043 4 500
Övriga aktier 437 884 627
  Lånefodringar 0 0 0
Totalt, anläggningstillgångar 5 841 4 386 5 523
Omsättningstillgångar
  kundfordringar 63 200 68
Lån till intressebolag 522 391 353
  Lånefodringar 38 52 35
  Övriga fodringar 88 31 22
  Förutbetalda kostnader 69 33 11
  Kassa, bank och likvida medel 803 970 802
Totalt, omsättningstillgångar 1 584 1 676 1 291
Totala tillgångar 7 425 6 063 6 814
Kapital och skulder
Eget kapital
  Aktiekapital 80 80 80
Fritt eget kapital 9 928 8 087 8 590
  Uppskrivningsfond 1 218 1 218
Balanserade vinstmedel -3 149 -1 843 -1 843
Periodens resultat -729 -370 -1 306
Totalt, eget kapital 7 348 5 954 6 739
Kortsiktiga skulder
Leverantörsskulder 28 11 42
  Övriga kortsiktiga skulder 8 65 9
  Resultatregleringar 41 34 24
Totalt, kortsiktiga skulder 77 104 75
Totalt, skulder och eget kapital 7 425 6 063 6 814

-

Kassaflödesanalys
EUR '000
 1 - 6 / 2016  1 - 6 / 2015  1 - 12 / 2015
Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt -728 -369 -1 304
Skatt 0 -2 -2
Justeringar 89 0 501
Avskrivningar 77 66 132
Förändring av fodringar, ökning (-), minskning (+) -292 216 -121
Förändring av kortsiktiga skulder, ökning (+), minskning (-) 2 10 -24
0
Kassaflöde från löpande verksamhet -852 -79 -818
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -227 -2 -5
Förvärv av ägarandelar -257 -739 -635
Lånefodringar från intressebolag 0 0 0
Lånefodringar från övriga 0 0 -33
0
Kassaflöde från investeringar -485 -741 -673
Kassaflöde från finansiering
Nyemission mot betalning 1 338 0 503
Förändring av inlåning och lånefodringar, ökning (-), minskning (+) 0 0 0
Förändring av räntebärande skulder, ökning (+), minskning (-) 0 0 0
0
Kassaflöde från finansiering 1 338 0 503
Förändring i kassa, bank & likvida medel 1 -820 -987
Kassa, Bank  & Likvida medel vid periodens början 802 1 790 1 790
Kassa, Bank  & Likvida medel vid periodens slut 803 970 802

-

Redovisning av förändringar i eget kapital
EUR '000 Aktiekapital Fritt eget kapital uppskrivningsfond Balanserade vinstmedel Periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1:a Januari, 2016 80 8 590 1 218 -3 149 0 6 739
Aktieemission 0 1 286 0 0 1 286
Aktieemission 52
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Periodens resultat 0 0 0 -729 -729
Eget kapital 30:e Juni, 2016 80 9 928 1 218 -3 149 -729 7 348
Eget kapital 1:a Januari, 2015 80 8 087 0 -1 843 0 6 324
Aktieemission 0 503 0 0 0 503
Uppskrivningsfond 0 0 1 218 0 0 1 218
Periodens resultat 0 -1 306 -1 306
Eget kapital 31:a December, 2015 80 8 590 1 218 -1 843 -1 306 6 739

Helsingfors 30/8-2016

Cleantech Invest Oyj , Styrelsen

Svensk översättning

Denna svenska översättning av halvårsrapporten har utgått från den engelska versionen. I det fall översättningen på någon punkt avviker från den engelska originaltexten är det lydelsen i den engelska originaltexten som är gällande.

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Release: