Enersize väljer Sedermera Fondkommission som rådgivare inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm under 2017

Pressmeddelande

Som tidigare meddelats undersöker Enersize Oy (“Enersize”) förutsättningarna för en listning av bolaget på Nasdaq Stockholm First North. Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest”) äger 42,7% av Enersize. Enersize har nu valt Sedermera Fondkommission som rådgivare för noteringen. Noteringen beräknas ske under 2017.

Noteringsprocessen startar omgående och detaljerad information kommer publiceras senare i form av ett investerarmemorandum. Enersize har nyligen meddelat att man kommer påbörja ett projekt med en större kinesisk glastillverkare efter att tidigare ha offentliggjort order på den kinesiska marknaden inom både fordons- och elektroniktillverkning.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize:

“Med ett attraktivt investeringscase har vi haft många rådgivare att välja mellan. Vi är glada att offentliggöra att vi bland dessa har valt att arbeta med Sedermera. Våra första möten med Sedermera skedde för över ett år sedan och vi har ända sedan dess varit imponerade av den noggrannhet, professionalism och integritet som de har uppvisat. Enersize ledning ser fram emot att arbeta tillsammans med Sedermera för en notering under 2017.”

Sami Mykkänen, Verställande direktör Enersize:

”Vi kunde inte valt en bättre tidpunkt för att påbörja noteringsprocessen. Under det gångna året har vi mer än tredubblat vår försäljningspipeline och även slutit flera nya kundavtal. Den kommande noteringen kommer ge oss kapacitet att ta oss an en ökad mängd projekt."

Cleantech Invest, Huvudägare i Enersize, VD Alexander Lidgren:

“Det glädjer oss att vi nu är ett steg närmare att kunna erbjuda en listad aktie i ett bolag som vi ser som en mästare på att kapa CO2-utsläpp. Efter tuffa och fokuserade ansträngningar att bygga upp en rejäl kundpipeline kan nu Enersize leverera vad som bara kan beskrivas som drastiska energibesparingar inom den kinesiska tillverkningsindustrin.”

Sedermera Fondkommission, Head of Corporate Finance, Andreas Sandgren:

“Vi är mycket nöjda med att ha blivit utvalda som Enersize rådgivare och ser fram emot att påbörja deras noteringsprocess”.

Om Sedermera Fondkommission:

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Enersize i korthet

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize i genomsnitt 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. På Enersize största marknad, Kina, förbrukar tryckluftsystem så mycket som 10% av all använd el. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland existerande kunder finns bland annat världens största tillverkare av plattskärmar, välkända biltillverkare och stålverk. www.enersize.com 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Christian Merheim, arbetande styrelseordförande, Enersize Oy. Tel. 46 70 818 28 53, christian.merheim@enersize.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500