Finansiell kalender för Cleantech Invest Plc 2017

Pressmeddelande

Cleantech Invest Plc kommer under 2017 att publicera följande finansiella rapporter: 

  • Bokslutskommunike för perioden 1 Januari - 31 December 2016, Fredag 31 Mars 2017 
  • Q1 Sammanfattning för perioden 1 Januari – 31 Mars 2017, Fredag 21 April 2017 
  • Delårsrapport för perioden 1 Januari - 30 Juni 2017, Torsdag 31 Aug 2017. 
  • Q3 Sammanfattning för perioden 1 Juli – 31 September 2017, Tisdag 31 Oktober 2017 

Ordinarie bolagsstämma förväntas hållas Fredag den 21 April 2017. Kallelse till bolagsstämma kommer att publiceras senare.  

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500