Inderes kommer att genomföra företagsanalys av Loudspring Abp

Pressmeddelande

Loudspring Abp

Pressmeddelande

09.30.2018, 08:30 (EEST)

Loudspring har ingått kontrakt med Inderes som kommer att åta sig en detaljerad analys av Loudsprings portföljbolag. Inderes analytiker kommer att bedriva arbetet med Loudspring och dess portföljbolag över de kommande veckorna.

Loudsprings VD Lassi Noponen:

”Vi vill förbättra transparensen av vår företagsportfölj och öka kännedomen av Loudspring bland våra investerare. Vi ser fram emot att med hjälp av Inderes analys förbättra våra investerares uppfattning om fundamenten för Loudspring samt ge en överblick av kärnbolagen i vår portfölj. Vi ser en stor möjlighet att skapa mervärde för våra aktieägare genom företag som sparar naturresurser inom diverse industrier och väntar med intresse på Inderes egen bedömning."

"Vårt val av Inderes för denna uppgift baserade sig på vår uppfattning om företagets service, rykte i Norden samt företagets roll som en aktiv och innovativ kommunikatör på marknaden."

Mikael Rautanen, medgrundare och VD för Inderes:

”Det är med nöje som vi välkomnar Loudspring till vår analys av mer än 100 listade bolag på Helsingforsbörsen. Vi är engagerade att tillhandahålla företagsrapporter av hög kvalitet till Loudsprings intressenter. Alla investerare kommer att ha tillgång till vår analys och möjlighet att engagera sig med våra analytiker.”

Loudspring har förbundit sig att arbeta med Inderes för att säkerställa att en klar bild av Loudsprings portföljbolag ges till våra aktieägare. Loudsprings verksamhet kräver att kommunikation sker uppåt från våra minoritetsägda portföljbolag. Varje portföljbolag har friheten att kommunicera information i enighet med portföljbolagets individuella krav. Under det kommande året kommer vi att fortsätta jobba för att förse marknaden med relevant information om vår portfölj, vilket samarbetet med Inderes kommer att underlätta.

Den initiala rapporten från Inderes kommer att göras tillgänglig på Loudsprings hemsida för investerarrelationer och på inderes.fi (på finska) samt discovery.inderes.fi (på engelska). Resultaten av analysen kommer även att distribueras på Loudsprings andra kommunikationskanaler.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Contact information:

Joshua Burguete-Kirkman, Communications Director of Loudspring Plc. Tel. +46 70968 5584, joshua.kirkman@loudspring.earth