Loudspring släpper rapport om sin miljöpåverkan: 1 € av portföljbolagens intäkter = sparar 8 kg koldioxid och 0,8 m3 vatten

Pressmeddelande

Loudspring har för andra året beräknat påverkan avseende CO2 och vatten för en grupp av bolag i sin portfölj. Resultaten visar att totalt 157 969 ton CO2-utsläpp undvikits och 13 726 983 m3 vatten sparades genom produkter eller tjänster som sålts av portföljen under 2017.

Resultaten är baserade på data från sex av deras huvudinnehav: Eagle Filters, Swap.com, ResQ Club, Sofi Filtration, Enersize och Nuuka Solutions.

Eagle Filter (filtrering av inluft i gaseldade kraftverk) hade det bästa resultatet för CO2 och den totala positiva påverkan under året, med 121 510 ton CO2 besparingar och 149 563 m3 vattenbesparingar. Eagles filtreringsteknik gör håller turbinbladen renare, vilket ökar effektiviteten så att mindre gas för att producera samma mängd el behövs, vilket leder till mindre koldioxidutsläpp.

Eagle Filters ligger i Kotka och ett intressant resultat är att företaget sparade betydligt mer koldioxid från att använda sina filter än alla invånare i hela Kotka-staden släppte ut under året (cirka 121 000 ton CO2 sparat av Eagle Filters vs 104 000 ton koldioxidutsläpp om du summerar CO2-utsläppen per capita i Kotka).

Sofi Filtrations positiva miljöpåverkan var den högsta för vattenbesparingar i portföljbolagen. Sofi Filtrations självrengörande filter renar vatten till en sådan nivå att vatten kan återanvändas för industriella applikationer, och då behöver samma mängd nytt vatten inte tas från våra sjöar och floder.

Totala vattenbesparingar som tillskrivs Sofi Filtrations teknik var 437 000 m3, vilket är en dramatisk ökning på 2016 nivåer på 253 000 m3 och beror främst på deras framsteg på marknaden.

Den totala positiva effekten för Loudspring och dess portföljbolag var 157 969 ton CO2 och 13 726 983 m3 vattenbesparingar.

Koldioxidbesparingarna motsvarar per capita-utsläppen för 28 979 svenskar under ett år.

Vattenbesparingarna motsvarar 5 491 olympiska simbassänger, eller samma mängd vatten som används av 106 841 svenska hushåll under ett år.

Den viktigaste slutsatsen för Loudspring är att allteftersom deras företag växer sina intäkter (portföljens samlade oreviderade intäkter ökade med 77% under 2017), växer även de positiva effekterna på vår planet och samhället.

De fullständiga effekterna från Loudspring kan ses här på deras hemsida.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Contact information:

Joshua Burguete-Kirkman, Communications Director of Loudspring Plc. Tel. +46 70968 5584, joshua.kirkman@loudspring.earth