Loudspring utnämningar

Pressmeddelande

Loudspring Abp

Pressmeddelande

14.05.2018, 14:00 (EEST)

Timo Linnainmaa (DI) har utnämnts till ekonomichef (Chief Financial Officer). Timo leder koncernens finansiella administration och fungerar som suppleant för VD Lassi Noponen. 

Antonio Gallizio (EK) har utnämnts till investeringschef (Chief Investment Officer). Antonio övervakar ägarandelar som Loudspring har i portföljbolag, leder den operativa verksamheten i USA och bistår VD Lassi Noponen och ekonomichef Timo Linnainmaa med den operationella verksamheten. 

Alf-Oskar Witting (EK) har utnämnts till Junior Controller för att bistå bland annat med den finansiella administrationen och investerarrelationer. 

VD Lassi Noponen, Loudspring: " Det är med stort nöje vi publicerar dessa uppdateringar för vårt kärnteam på Loudspring. Med detta kärnteam har vi bättre förutsättningar än någonsin att stödja vår portfölj enligt vår strategi och hjälpa våra portföljbolag att realisera deras tillväxtpotential." 

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

För mer information, kontakta:

Lassi Noponen, VD Loudspring Plc. Tel. +358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth