Loudspring utser ny VD

Pressmeddelande

Loudspring Plc

Pressmedellande

07.05.2018 08:30 (EEST)

Loudsprings styrelse har utsett den nuvarande styrelsens ordförande Lassi Noponen till ny VD för bolaget. Lassi Noponen efterträder Alexander Lidgren som avgår, men som kommer att fortsätta i en rådgivande roll på deltid. VD Lassi Noponen kommer att fortsätta som styrelseledamot.

Loudsprings styrelse har idag valt Thomas Bengtsson som ny styrelseordförande. Thomas Bengtsson träder också in i en operativ roll och kommer att driva Loudspring Stockholmskontor som operativ ordförande.

VD Lassi Noponen: "Det har varit enormt givande att arbeta tillsammans med Bigge under tre senaste åren och skälen till att han lämnar är framförallt privata. Vi har tillsammans utvecklat Loudspring till en internationellt erkänd accelerator, uppnått betydande tillväxt och lyckats övervinna många utmaningar. Loudspring fortsätter sitt strategiska åtagande att öka fokus på att utveckla sina kärnverksamheter samt öka insynen i portföljen för investerare. Jag har passion för vårt uppdrag att spara naturresurser såväl som för Loudsprings omvandling till ett operativt företag. Loudspring har en enorm potential och som en stor aktieägarna i Loudspring har jag för avsikt att fokusera på rigoröst genomförande och att fortsätta göra de nödvändiga förändringarna för att öka aktieägarvärdet."

Alexander Lidgren: "Det har varit ett privilegium och en glädje att leda Loudspring under de senaste 3 åren, och jag är oerhört stolt över vad vårt team uppnått under min tid som VD. Vår portfölj av företag växer omsättningen framgångsrikt för fjärde året i rad och med den deras positiva miljöpåverkan. Jag är övertygad om att företaget har väldigt spännande år framöver och kommer att fortsätta stödja Loudspring genom en roll som rådgivare till företaget. "

Styrelseordförande Thomas Bengtsson: "Loudspring är dedikerade till den svenska marknaden där vi har ett stort antal aktiva aktieägare. Jag kommer nu att delta i Loudspring i operativ kapacitet, vilket gör att vi kan stärka vår närvaro i Stockholm ytterligare. Nu är vårt fokus att växa våra kärninnehav till nästa fas och kapitalisera på den globala megatrenden inom energi- och resurseffektivitet."

Lassi Noponen (LL.M och MSc) är Loudsprings största aktieägare och har varit styrelseordförande i Loudspring sedan 2013. Tidigare var han grundare och koncernchef för investeringsbolaget Proventia Group, partner för Evli Corporate Finance och hade ledande befattningar på Neste Plc.

Thomas Bengtsson är bland de största aktieägarna i Loudspring och sedan 2015 har han varit vice ordförande i styrelsen. Thomas var till 2015 vice styrelseordförande i Industrifonden och har varit ledamot i Almi. Thomas har ett företag som producerar el från vindkraft och har tidigare arbetat för näringsdepartementet och Europeiska kommissionen.

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

För mer information, kontakta:

Lassi Noponen, VD Loudspring Plc. Tel. +358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Styrelseordförande Loudspring Plc. Tel. +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. +358 9 682 9500

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 08:30 EEST.