Loudsprings Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt för Dürr Systems AG

Pressmeddelande

Enersize Oyj (”Enersize”) har avtalat med Dürr Systems AG, en del av Dürr Group om utnyttjande av bolagets system för mätning, analys och effektivisering av tryckluftssystemet i Dürr Groups fabrikscampus/huvudkontor i Bietigheim-Bissingen, Tyskland. 

Med detta avtal kommer Enersize nuvarande demonstrationsinstallation i fabriken även att användas för att uppnå riktiga besparingar. När den tidigare demoinstallationen gjordes, bedömdes fabrikens tryckluftssystem vara optimalt hanterat och utan behov av ytterligare effektivitetsåtgärder. 

Efter driftsättningen av Enersizes system har det dock blivit tydligt att det faktiskt finns betydande besparingspotential, vilket har lett till detta avtal.

Avtalet är upplagt som ett ramavtal för att utföra besparingsåtgärder där Dürr Systems AG och Enersize kommer dela förtjänsten från uppnådda besparingar lika mellan parterna. Installationen kommer att ha stort värde för Enersize som tysk/euoropeisk referens framförallt då den använts för att åstadkomma riktiga besparingar. Den kommer även att utgöra en viktigt grund för fortsatta diskussioner med Dürr Group om framtida möjliga marknadssamarbeten.

Dürr Group är en tysk industrikoncern med cirka 16 000 anställda och bolaget är noterat på både Frankfurt- och Stuttgartbörsen med en årlig omsättning på över 3,5 miljarder EUR. De är specialiserade på främst automatiserade målnings, applikations och montagesystem där de har en global marknadsandel om 50 procent och en årlig försäljning om cirka 12 000 målningsrobotar med fordonsindustrin som största kundgrupp. Dürr Groups industriprodukter är starkt förknippade med användning av tryckluft och integration mot befintliga industriella tryckluftssystem. Heinz Dürr är investerare i Enersize samt en större ägare i  Dürr Group genom bolag och stiftelser.

"Detta är strålande nyheter. Tryckluftsystem har pekats ut som ett område inom Tyska tillverkningsindustrin med betydande besparingspotential och Durr Systems är en utmärkt första referens. Med denna installation har Enersize nu två nya installationer i Europa, något som visar att mjukvaran passar lika bra till den typ av tryckluftsinstallationer vi ser i europeiska fabriker såväl som i Kina. Detta är en bra start på att öka säljfokus i Europa under 2018.”

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel: +46 (0) 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Christian Merheim, styrelseordförande Tel: +46(0)708-182 853 , christian.merheim@enersize.com