Loudsprings portföljbolag Enersize har tecknat vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins

Pressmeddelande

Enersize har tecknat ett fyraårigt avtal om vinstdelningsavtal med kinesiska dieselmotortillverkaren BeijingFoton Cummins. Fabriken använder mellan 7 000-8 000 MWh/år, besparingarnaberäknas kunna uppgå till 20-30% varav Enersizes del av de totala besparingarnauppskattas till cirka 50%. Loudspring äger 35.6% av Enersize. 

För full release: http://enersize.com/nyheter/

Loudspring VD Alexander Lidgren kommenterar: “När en kund beslutar sig för att gå vidare från installation till vinstdelningskontrakt betyder det Enersize tydligt har visat att man kan åstadkomma besparingar. Det är tillfredsställande att de den typen av avtal och det visar återigen att Enersize förflyttar kunder från intresse till installation till vinstdelning.” 

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Loudspring Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 15:50 CET.