Ändrat förslag från aktieägare till Cleantech Invest Bolagsstämma den 21 April 2017

Pressmeddelande

Aktieägare som representerar ungefär 17,09 procent av bolagets aktier och ungefär 61,31 procent av rösterna i bolaget har ändrat sitt förslag till Bolagsstämma den 21 April enligt följande:

Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 17,09 procent av bolagets aktier och ungefär 61,31 procent av rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att sex (6) styrelseledamöter väljs.

Val av styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ungefär 17,09 procent av bolagets aktier och ungefär 61,31 procent av rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna Thomas Bengtsson, Peter Carlsson, Lassi Noponen, James Penney och Matti Vuoria återväljs enligt deras samtycke och att Mrs Gudrun Giddings väljs enligt hennes samtycke som ny styrelseledamot.

Gudrun Giddings

Gudrun Giddings (Beverly Hills, Kalifornien) har mer än 20 års erfarenhet  av olika positioner inom underhållningsindustrin i Hollywood. Hon är VD och producent vid G4C Innovation och medgrundare till Co- Entertainment Capital Network samt U.S. Ambassador for Scandinavian Film Locations. Gudrun är styrelseledamot i Mentor Foundation USA, grundad av H.M. Drottning Silva, och i WHO -Världshälsoorganisationen. Hon är även styrelseledamot i Svensk–Amerikanska handelskammaren och president samt ordförande för Svensk–Amerikanska handelskammaren i Los Angeles. Gudrun var tidigare producent och vice president för Production på Paradox Entertainment. Dessförinnan var hon produktionsdirektör på Davis Films, under distributionsbolaget Metropolitan Filmexport.

I enlighet med bolagsordningen upphör styrelseledamöternas mandatperiod vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

De föreslagna styrelseledamöterna har angett till bolaget att de, ifall de väljs till ledamöter, avser utse Lassi Noponen till styrelseordförande och Thomas Bengtsson till vice styrelseordförande.

De ovan nämnda aktieägarnas  tidigare förslag om ersättning  till styrelsens ledamöter är oförändrat.

CLEANTECH INVEST PLC

Board of Directors

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Lassi Noponen, Chairman of the board, Cleantech Invest Oyj. Tel: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified advisor. Tel: 358 9 682 9500