Nordisk luftfiltreringsteknik minskar koldioxidutsläppen i New York City

Pressmeddelande

Eagle Filters är ett finskt ingenjörsföretag som designar och tillverkar filter för gaskraftverk. Eagle Filters nyligen blivit utvalt för att filtrera inluften till Astoria Energys anläggning i Queens.

Efter en utförlig 3-årig studie av Eagle Filters och andra konkurrerande leverantörer av luftintagsfilter installerar Astoria Energy nu Eagle Filters på alla 4 av deras turbinenheter. Den kombinerade kapaciteten i Astoria Energy-anläggningen, utrustad med fyra gasturbiner och två ångturbiner, är ungefär 1200 MW. Den el som genereras vid Astoria Energy förser 15% - 20% av New York City med elektricitet.

Michael Stockstad, Astoria Energy Plant Manager kommenterar:

"Vi valde Eagle Filters baserat på en studie som ägde rum under en treårsperiod vid Astoria Energy. Vi installerade 4 konkurrerande leverantörer av inluftfilter och studerade noggrant deras prestanda under denna testperiod. "

"Före den här studien använde vi ett filter med lägre kvalitet och förlorade upp till 6 MW i kapacitet mellan turbintvättarna. Med Eagle Filters installerade fanns det i princip ingen nedbrytning av turbineffekten alls vilket resulterade i betydande effektivitetsförbättringar. "

Bättre inluftsfiltrering i gasturbiner minskar behovet av att stoppa dem för periodisk tvättning. Tvättning av smutsiga blad kostar också energibolag pengar i förlorade intäkter på grund av att kapaciteten stängs ner under tiden samt arbetskostnader för rengöring.

Under testfasen vid Astoria Energy gav Eagle Filters TurboMaster EPA-filter 1,5% effektivitetsförbättring och även en genomsnittlig förbättring av output motsvarande cirka 4 MW för en gasturbin.

Den beräknade minskningen av koldioxidutsläpp genom att använda Eagle Filters under denna testperiod var 2750 ton CO2e per år. Genom att använda Eagle Filters i samtliga sina fyra gasturbinaggregat, beräknas CO2e-minskningen per år för Astoria Energy bli 11 000 ton vilket motsvarar den årliga energianvändningen av 1 188 amerikanska bostäder, eller CO2e utsläppen av att konsumera 25.467 fat olja.

Michael Stockstad kommenterar:

"Astoria Energy bränner naturgas som det primära bränslet och det är avgörande för att tända lamporna i New York City. Jag tror att naturgas kommer att spela en viktig roll på den amerikanska energimarknaden under många år framöver.

"Naturgas är ett rent alternativ till andra fossila bränslen, och Eagle Filters kommer att bidra till Astoria-projektets övergripande effektivitet".

Astoria Energy har nu installerat 4224 filter levererade av Eagle Filters, vilka förväntas ge ren luft, fri från stads- och industriföroreningar och fukt till Astoria Energy i minst 3 år utan att det behövs periodisk tvättning av smutsiga kompressorblad.

Citat från Juha Kariluoto, VD för Eagle Filters:

"Luftföroreningar i gasturbiner gör att bränsleeffektiviteten minskar upp till 5% på grund av effekten av dessa föroreningar på kompressorblad. Bladen blir enkelt uttryckt snabbt smutsiga. När de är nedsmutsade måste de rengöras oftare, så att tillgängligheten minskar. I slutändan kan effektkapaciteten försämras med upp till 10% på grund av att den är nedsmutsad. "

Eagle Filters är ett av huvudinnehaven hos Loudspring, en företagsgrupp som sparar naturresurser med huvudkontor i Helsingfors, och kontor i Stockholm, Berlin och Los Angeles. Loudspring ökade nyligen sitt ägande i Eagle Filters som en del av sin strategiuppdatering och äger nu nästan 64% av bolaget (med möjlighet att öka till 80%).

Loudspring grundande partner och styrelseledamot i Eagle Filters Timo Linnainmaa hade detta att säga om bolagets påverkan i USA:

"Gas spelar en viktig roll i samhällets omvandling mot ren energi. Gaseldade kraftverk avger cirka hälften av koldioxidutsläppen från koleldade kraftverk, och de kan snabbt anpassa sig till den varierande tillförseln av förnyelsebar energi.

Vi investerade i Eagle Filters på grund av den stora potentialen för bränslebesparingar och minskade globala koldioxidutsläpp i existerande energinfrastruktur, samtidigt som vi ser att kunder får en snabb avkastning."

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Contact information:

Joshua Burguete-Kirkman, Communications Director of Loudspring Plc. Tel. +46 70968 5584, joshua.kirkman@loudspring.earth