Nuuka initierar projekt i Kina, med hjälp av finska tillväxtverket Tekes och starka lokala partnerskap

Pressmeddelande

Efter kraftig tillväxt i antalet byggnader som använder deras mjukvara för att hantera energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata under det senaste året har Nuuka påbörjat planering inför lansering på kinesiska marknaden. Utöver den kinesiska marknadssatsningen har Nuuka nyligen klivit in på  den Belgiska och Nederländska marknaden, där de nu har 22 byggnader kopplade till Nuuka via deras partners Sweco. 

I Kina kommer Nuuka att arbeta tillsammans med etablerade energieffektivitetsbolaget Zhejiang Zhongrui Low-carbon Technology Ltd för att förbättra energieffektivitet, inomhusluft och hållbarhetsdata i kommersiella kinesiska byggnader. Finska tillväxtverket Tekes har beviljat ett bidrag för Nuukas inträde och expansion på den kinesiska marknaden.

Nuukas Mikko Valtonen kommenterar: “Vi är oerhört ivriga över Nuukas möjligheter i Kina. Vi har fått bra respons från våra lokala partners och med stöd från Tekes kan vi påbörja en planerad satsning för att växa vårt företag inom denna enorma marknad. Det betyder mycket för oss att ha en roll i att hjälpa den kinesiska bostadsmarknaden bli mer energieffektiv, samtidigt som vi hjälper våra kunder att minska kostnader och förbättra luftkvaliteten.”

I Kina kommer Nuuka att huvudsakligen koncentrera sig på byggnader med mer komplexa behov såsom stora kommersiella byggnader, hotell och sjukhus. Nuuka har analyserat den kinesiska marknaden under det gångna året och ska nu påbörja processen för att debutera på den kinesiska marknaden.

Cleantech Invest, som är Nuukas största ägare, VD Alexander Lidgren: “Marknaden för mjukvara som hanterar energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata inom byggnader är fortfarande outvecklad globalt. Nuuka tar byggnadsdata från periodvisa mätningar i källaren till ägarnas bord i realtid och ger användare av byggnader verktyg för att förstå hur de står sig vad gäller luftkvalitet och energi. De första stegen för detta partnerskap togs för mer än ett år sedan, när Cleantech Invest tog in Zhejiang Ruiyang Technologies som strategisk investerare, och vi är glada över att se ett till av våra portföljbolag ta steget för att bryta mark på den kinesiska marknaden. 

Nuuka Solutions i korthet

Nuuka är en ledande producent av lösningar för att hantera fastighetsdata och är stationerade i Finland. Nuukas mjukvara konsoliderar existerande fastighetsdata till ett användargränssnitt och hjälper ägare och användare dels genom att rapportera, men också analysera och förstå de underliggande orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhetsprestanda. Nuuka tar data från periodvisa mätningar i källaren till ägarnas bord i realtid och ger användarna verktygen för att förstå hur de står sig vad gäller energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata. Detta förenklar skötseln av byggnaderna och ökandet av värdet på fastigheterna. 

www.nuukasolutions.com


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Mikko Valtonen, Nuuka Solutions Oy, Tel. 358 50 591 2044, mikko.valtonen@nuukasolutions.fi