Nuuka väljer Augment Partners som rådgivare inför planerad börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm under 2017

Pressmeddelande

Som tidigare annonserade har Nuuka Solutions OY (“Nuuka”), av vilka Cleantech Invest äger 35.2%, undersökt möjligheten för en listning på Nasdaq Stockholm First North. Augment Partners AB (“Augment Partners”) har nu blivit valda till att hantera noteringsprocessen. Listningen är planerad att genomföras under 2017.

Under 2016 har Nuuka haft anmärkningsvärd tillväxt, antalet byggnader som använder Nuukas system har ökat med flera hundra och bolaget har idag över 800 byggnader uppkopplade mot deras mjukvara för effektivare hantering av fastighetsdata. Nuuka har också nyligen gått ut med sina första internationella installationer utanför Norden och beviljats finansiering för kundrelaterade projekt i Kina.Specifik information om noteringen följer i ett investor memorandum i senare skede. 

Tarja Teppo, Styrelseordförande Nuuka: 

“Vi är väldigt glada över valet av Augment Partners. Vi är väl bekanta med teamet och har blivit imponerade av deras energi, entusiasm och professionalitet. Vi ser fram emot att arbeta med dem.   

Mikko Valtonen, Nuuka Senior Vice President, Business Development:


“Med stark tillväxt under innevarande år och en lovande pipeline för 2017 ser vi fram emot att säkra finansiering inför och under börsnoteringen. Vi har visat att vår affärsmodell fungerar och har idag över 800 fastigheter som använder Nuuka. Vi har också nyligen skrivit under med våra första stora internationella kunder och vill påbörja det överenskomna projektet med vår kinesiska affärspartner. Nu behöver vi mer kapital för att fortsätta vår snabba tillväxt och göra Nuuka till en nordisk framgångssaga på en global marknad.” 

Cleantech Invest, den största ägaren i Nuuka, VD Alexander Lidgren kommenterar:

“Vi är glada över Nuukas framsteg och utveckling under året och nu är det är dags att ta nästa steg. Genom att göra byggnader smartare och dessutom låta användaren förstå och påverka sin egen situation kan företaget ha en stor påverkan på energieffektivitet i fastigheter.  

Augment Partners, Daniel Orispää kommenterar:

”Vi ser fram emot att arbeta med Nuuka för att hjälpa dem ta steget framåt. Efter att ha visat fantastiska resultat för Finska kunder med sitt SaaS-baserade system har Nuuka tagit stora steg för att ta sin lösning för att hantera energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata till nya marknader. Vi ser fram emot att leda företaget genom deras börsnotering på First North Stockholm och att resa kapital för att accelerera på deras tillväxt ytterligare.”

Nuuka Solutions i korthet

Nuuka är en ledande producent av lösningar för att hantera fastighetsdata och är stationerade i Finland. Nuukas mjukvara konsoliderar existerande fastighetsdata till ett användargränssnitt och hjälper ägare och användare dels genom att rapportera, men också analysera och förstå de underliggande orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhetsprestanda. Nuuka tar data från periodvisa mätningar i källaren till ägarnas bord i realtid och ger användarna verktygen för att förstå hur de står sig vad gäller energi, luftkvalitet och hållbarhetsdata. Detta förenklar skötseln av byggnaderna och ökandet av värdet på fastigheterna. www.nuukasolutions.com


Om Augment Partners

Augment Partners är en oberoende partner-ägd finansiell rådgivare, baserad i Stockholm. Baserat på kompetens, ett välutvecklat nätverk och kundfokus, erbjuder Augment Partners projekthantering, stöd vid transaktioner och ett brett utbud av finansiell rådgivning inom SME-området. www.augmentpartners.se

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Mikko Valtonen, Nuuka Solutions Oy, Tel. 358 50 591 2044, mikko.valtonen@nuukasolutions.fi

Daniel Orispää, Partner, Augment Partners. Tel. +46 73 154 5232, daniel.orispaa@augmentpartners.se

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500