Nyemitterade A-aktier i Cleantech Invest registrerade, bolaget publicerar ett tillägg till företagsbeskrivningen från April 2016

Pressmeddelande

Totalt 834,539 nya A-aktier som tecknades i av styrelsen beslutade riktad nyemissioner i Cleantech Invest Plc (”Cleantech Invest” eller ”Bolaget" ) 10 Juni 2016 och  25 July 2016 har idag registrerats hos Finska handelsregistret. Efter registreringen av de nya aktierna finns totalt utestående 16,318,566 A-aktier och 5,300,000 class K-aktier i Bolaget. Handel med de nya A-aktierna påbörjas den 12 September 2016. 

I samband med emissionerna uppdaterar Cleantech Invest din företagsbeskrivning från April 2016. Tillägget finns tillgängligt på http://www.cleantechinvest.com/files/Addition_to_the_Stockholm_IPO_company_description_dated_16.2.2016_released_9.9.2016.pdf 
 

Tillägget ska läsas tillsammans med företagsbeskrivningen, som finns tillgänglig på http://www.cleantechinvest.com/files/CTI_Bolagsbeskrivning.pdf 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500