Styrelsemedlem Matti Vuoria aktieköp i Cleantech Invest

Pressmeddelande

Matti Vuoria, som sedan April 2016 är styrelseledamot i Cleantech Invest har köpt 20,000 Cleantech Invest A-aktier. Det genomsnittliga aktiepriset var 1.07 EUR. 

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Release: