Suurimmat osakkeenomistajat

Päivitetty 25.01.2017:

Kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa on Ruiyan Group sekä Loudspringin hallituksen jäsen, Thomas Bengtsson. Koska heidän osakkeensa ovat hallintarekisteröity, eivät ne näy taulukossa. Kummassakin tapauksessa omistusprosentti on alle 5% ja täten tarkkaa prosenttiosuutta ei julkisteta.

Yhtiöllä on yhteensä 21 950 990 osaketta. Näistä 4 569 031 on K-sarjan osakkeita, joilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä, ja 17 381 959 A-sarjan osakkeita, joilla kullakin on yhtiökokouksessa yksi ääni. Tämä lisäksi yhtiössä on 2 293 936 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta ja 1 000 000 A-osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota. Optioiden laimennusvaikutus huomioiden yhtiön osakemäärä on 25 244 926 jakautuen 6 862 967 K-sarjan osakkeeseen ja 18 381 959 A-sarjan osakkeeseen.