Suurimmat osakkeenomistajat

Päivitetty 04.05.2018:

Kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa on Ruiyan Group sekä Loudspringin hallituksen jäsen, Thomas Bengtsson. Koska heidän osakkeensa ovat hallintarekisteröity, eivät ne näy taulukossa. Kummassakin tapauksessa omistusprosentti on alle 5% ja täten tarkkaa prosenttiosuutta ei julkisteta.

Yhtiöllä on yhteensä 24,074,105 osaketta. Näistä 4,569,031 on K-sarjan osakkeita, joilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä, ja 19,505,074 A-sarjan osakkeita, joilla kullakin on yhtiökokouksessa yksi ääni. Tämä lisäksi yhtiössä on 2,293,936 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta ja 846,000 A-osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota. Optioiden laimennusvaikutus huomioiden yhtiön osakemäärä on 27,214,041 jakautuen 6 862 967 K-sarjan osakkeeseen ja 20,351,074 A-sarjan osakkeeseen.

Johdon omistuksen muutokset 3.7.2016 jälkeen löytyvät yhtiötiedotteista (Johdon liiketoimet) osoitteesta http://loudspring.earth/news