Toimitusjohtajalta

(from H1 Report 2018)

 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

Kirjoitan kommentteja ensimmäistä kertaa Loudspringin toimitusjohtajana, sekä kokonaan uuden johtotiimin jäsenenä. Olemme luvanneet kehittää tapoja, joilla lisätä liiketoiminta salkkumme läpinäkyvyyttä ja olemme tehneet muutoksia uuteen raporttiimme. Muutosten tarkoitus on antaa lukijoille enemmän informaatiota selkeissä raameissa ja muodostaa kattava kokonaiskuva siitä, miten Loudspringin salkkuyhtiöt suoriutuvat, sekä miltä niiden tulevaisuus näyttää. Tätä tavoitetta ajatellen olemme myös työskennelleet Inderesin kanssa, joka on alkanut tuottamaan osakeanalyysiä Loudspringistä. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Loudspring asettaa julkisesti taloudellisia tavoitteita tytäryhtiöilleen. Uskon näiden muutosten palvelevan hyvin niin osakkeenomistajia kuin sijoittajia, ja aiomme jatkaa raporttien kehitystä myös jatkossa.

Viimeiset 6 kuukautta ovat jälleen ollut toiminnantäyteiset Loudspringille. Loudspringin portfolio on monipuolisesti hajautettu, ja vaikka osa yhtiöstä on kohdannut matkallaan vaikeuksia voin tyytyväisenä todeta, että monet ovat saavuttaneet hyviä tuloksia. Eagle Filters on vahvistanut organisaatiotaan ja laajentanut toimintaansa globaalisti, odotamme pian tuloksia näistä uusista panostuksista. Nuuka Solutions on allekirjoittanut merkittäviä asiakassopimuksia sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Nuukan sopimus Helsingin Kaupungin kanssa, jossa sovitaan Nuukan asentavan järjestelmänsä suureen osaan Helsingin Kaupungin kiinteistöistä, on iso saavutus sekä Nuukalle, että myös Helsingin Kaupungille ottaen huomioon heidän tavoitteensa olla maailman johtava digitalisoitunut kaupunki. Resq Club on jatkanut kasvuaan ja myynyt yli 700 000 ateriaa. Toiminnallisesti yhtiö on keskittynyt kannattavuuden tavoitteluun ja pitkän aikavälin kasvuun. Yhdysvalloissa Swap.com on voimakkaasti vaihtanut fokustaan ja keskittyy nyt tavoittelemaan kannattavuutta ja tehokkuuden parantamista, laittaen teknologian vahvistamisen pitkän aikavälin kehityksen keskiöön. Niinkuin tästä raportista voi lukea, kehitys on ollut hyvää suurimmassa osassa yhtiöistämme ja tiimimme on tehnyt kovasti töitä tukiessaan ydinomistuksiamme.                

Varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittaminen on erittäin riskialtista ja siitä syystä Loudspring on rakentanut salkun erilaisia yrityksiä, hajauttaakseen kyseistä riskiä. Ikävä kyllä, jokainen varhaisen vaiheen yritys ei tule menestymään, mutta Loudspring tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kyseiseen omaisuusluokkaan hajautetulla riskillä. Vuosien varrella lähes jokainen yrityksistämme on kohdannut vaikeuksia. Kaikki eivät ole selvinneet, mutta useimmat ovat nousseet kuopastaan entistä vahvempana. Nocart on ollut erittäin vaikeassa vaiheessa laajasti julkistettujen Afrikan projekteja koskevien viivästysten takia. Nocart on hyvä esimerkki sijoituksesta aikaisen vaiheen yhtiöön, jossa riski ja potentiaalinen tuotto kulkevat käsi kädessä. Nocart jatkaa kovaa työskentelyä asiakasprojektiensa parissa ja pyrkii rahoitusneuvotteluissa turvaamaan projektien viivästymisen takia tarvittavan lisärahoituksen. Yhtiö julkisti myös hiljattain uuden merkittävän projektin Keniassa.

Loudspringin tavoite on maapallon luonnonvarojen säästäminen, ja se on erittäin tärkeä tavoite. Jatkamme työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi  ja uskomme, että se on ainutlaatuinen ja pitkäaikainen liiketoimintamahdollisuus.