Cleantech Invest osallistuu salkkuyritystensä Sofi Filtrationin ja Aurelia Turbinesin rahoituskierroksille

Tiedotteet

Cleantech Invest on tehnyt jatkosijoitukset salkkuyrityksiinsä Sofi Filtrationiin ja Aurelia Turbinesiin osana yhtiöiden rahoituskierroksia.

Cleantech Invest on nostanut näin omistuksensa Sofi Filtrationissä 23,1 prosenttiin ja Aurelia Turbinesissa 4 prosenttiin. Kierroksilla on mukana myös muita sijoittajia.

Sofi Filtration on kehittänyt itsepuhdistuvan suodattimen, joka pystyy puhdistamaan pieniä hiukkasia vesivirroista, joita on vaikea puhdistaa perinteisin menetelmin. Ratkaisu on täysin automaattinen ja koska suodattimia ei tarvitse vaihtaa, ylläpitoon vaadittu manuaalinen työ on pientä. Ratkaisu on jo onnistuneesti otettu käyttöön kaivosteollisuudessa ja asiakkaiden kanssa tehdyt testit energiateollisuudessa ovat tuottaneet hyviä tuloksia.

Rahoituskierroksen yhteydessä Sofi Filtrationissa otettiin käyttöön uusi optio-ohjelma. Kun optio-ohjelman diluutiovaikutus otetaan huomioon, Cleantech Investin omistusosuus Sofi Siltration Oy:ssä nousee nyt 23,1 prosenttiin (aiemmin 22 %).

Aurelia Turbines tuo hajautettuun energiantuotantoon uuden ratkaisun valmistamillaan erittäin tehokkailla kaasuturbiineilla. Yhtiö on nyt onnistuneesti kehittänyt turbiininsa ja esitellyt sen kohdemarkkinalleen ja on nyt valmis siirtymään lopullisiin testauksiin ja asiakastoimituksiin.

Cleantech Investin omistusosuus Aureliassa nousee 3.6 prosentista 4 prosenttiin.

Alexander Lidgren, Cleantech Investin toimitusjohtaja: "Sofi Filtration on löytänyt hyvän markkinamahdollisuuden kaivos- ja energiateollisuudesta. Yritys toimittaa jo ratkaisuja avainasiakkailleen ja on hyvässä asemassa kasvua varten. Aurelia Turbinesilla on erinomainen tiimi, erittäin lupaava teknologia ja harkittu suunnitelma kasvuun. Yritys on vakuuttanut meidät kyvystään kehittyä suunnitelmansa mukaisesti."

CLEANTECH INVEST OYJ
Lisätietoja: Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja
Puh. +46 73 660 1007
alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti
Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren alueenmaissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com.