Cleantech Invest toteutti suunnatun annin nopeuttaakseen kasvua

Tiedotteet

Ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2016 myöntämän valtuutuksen perusteella Cleantech Invest Oyj:n hallitus (“Cleantech Invest”) tai “Yhtiö”) on päättänyt institutionaalisille ja yhtiön kannalta strategisille sijoittajille suunnatusta n. 2,6 miljoonan euron osakeannista (“Anti”).

Annissa merkittiin 933,000 uutta A sarjan osaketta (“Antiosakkeet”) merkintähintaan 2,74 EUR osakkeelta, joka vastaa Cleantech Investin A-sarjan osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskihintaa First North Helsingissä aikavälillä 23 tammikuuta – 1. maaliskuuta 2017 sekä 10%:n alennuksen.  Antiosakkeiden merkintäsumma tullaan kokonaisuudessaan kirjaamaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääomaan rahastoon. Antiosakkeet vastaavat noin 4,1% Yhtiön osakekannasta Annin jälkeen.

Syy Annille on kasvun nopeuttaminen nykyisissä salkkuyhtiöissä sekä mahdolliset investoinnit uusiin varhaisen vaiheen yhtiöihin. Näiden toimien mahdollistaminen on Cleantech Investin osakkeenomistajien edun mukaista, koska se sekä edesauttaa yhtiön arvonnousupotentiaalia, että vähentää nykyomistusten riskiä.

Cleantech Investin hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen kommentoi:

”Vuodesta 2010 lähtien olemme rakentaneet Cleantech Investiä pääasiassa yksityissijoittajien tuella ja olemme kiitollisia ja innostuneita osakkeenomistajiemme jatkuvasta tuesta. Yhtä lailla olemme innostuneita voidessamme toivottaa uudet institutionaaliset sijoittajat osakkeenomistajiksi Cleantech Investiin. Osakerahastot osakasrekisterissä tuovat Cleantech Investille uutta pääomaa, nostavat uskottavuutemme sijoituskohteena uudelle tasolle mutta myös tukevat operatiivista pyrkimystämme johtavaan asemaan cleantech -kiihdyttämönä. Olemme aina toteuttaneet tarkkaa harkintaa pääoman hankinnassa yhtiöömme. Tämä tarkkaan mitoitettu suunnattu anti mahdollistaa omistaja-arvon pitkäjännitteiseen kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamisen kaikkien osakkeenomistajiemme hyödyksi.

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Bigge Lidgren kommentoi:

"Viimeisen kahden vuoden aikana useat yrityksistämme ovat osoittaneet merkittävää liikevaihdon kasvua, joka on lisännyt luottamustamme niiden kykyyn tulla maailmanluokan johtajiksi omissa tuotekategorioissaan. Tämä anti lisää kykyämme tukea nykyisten salkkuyhtiöidemme kasvua sekä mahdollisesti sijoittaa uusiin tähtiyhtiöihin niiden kasvun alkuvaiheessa. Olemme erityisen iloisia siitä, että jotkut tämän annin sijoittajista ovat seurausta pop-up toimistojemme uusista yhteyksistä. Vaikka emme aliarvioi kasvamisen haasteita, joita tiedämme kohtaavamme, odotamme tulevaa vuotta innostuneina ja täynnä iloa! "

Cleantech Invest hakee Antiosakkeet listattavaksi sekä First North Finlandissa että First North Swedenissä.

CLEANTECH INVEST PLC

Yhtiön hallitus

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500